Tauron Wytwarzanie ogłosił kolejny przetarg na inwestycję w PV

19 sierpnia 2019, 12:15 Alert

W ubiegłym tygodniu Tauron Wytwarzanie ogłosił postępowanie przetargowe, w ramach którego poszukuje wykonawcy inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej w Jaworznie.

Tauron przewiduje dwa warianty

Farma fotowoltaiczna o mocy od 3,1 do 5 MW ma powstać w Jaworznie, a ogłoszonym postępowaniu przetargowym Tauron Wytworzenie oczekuje od oferentów złożenia dwóch ofert w wariantach. Pierwszy wariant dotyczy kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 4095,36 kW , a drugi o mocy od 3 100 kW do 5 000 kW. Elektrownia fotowoltaiczna ma powstać na terenach po zlikwidowanej elektrowni Jaworzno I.

Pod koniec lipca Tauron Wytwarzanie ogłosił postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z analizą produktywności oraz uzyskanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w miejscowości Mysłowice – Dziećkowice. Farma ma być zlokalizowana na terenie składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Jaworzno III, a Tauron Wytwarzanie rozważa budowę w tej lokalizacji instalacji PV mocy od 28 MW do 42,3 MW. Budowę elektrowni fotowoltaicznej spółka planuje też w Stalowej Wola, dla tego projektu trwa procedura uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Projekt ma być realizowany w ramach programu budowy farm fotowoltaicznych na terenach Taurona Wytwarzanie, które są niewykorzystywane gospodarczo.

Władze Grupy Tauron zapowiedziały pod koniec maja, że do 2025 roku planują zrealizować inwestycje w farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 300 MW.

Wiśniewski: Rozwój fotowoltaiki w Polsce wymaga kształcenia nowych kadr