Polskie LNG sygnowało umowę o dofinansowaniu rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

24 kwietnia 2019, 14:45 Alert

24 kwietnia br. w Świnoujściu odbyło się uroczyste podpisanie umowy  o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pt. Rozbudowa Funkcjonalności Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Właściciel i operator instalacji, spółka Polskie LNG (grupa GAZ-SYSTEM) może ubiegać się o zwrot nakładów  do maksymalnej kwoty 553 mln zł (128 mln euro) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko, którego jednym z priorytetów jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

Przedstawiciele rządu i prezydent RP. Fot. Ministerstwo Energii
Przedstawiciele rządu i prezydent RP. Fot. Ministerstwo Energii

W wydarzeniu udział wzięli: Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski oraz Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński. – Kluczowe jest zaznaczenie przez KE strategicznej roli naszego gazoportu, jako narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego nie tylko do Polski, ale również krajów bałtyckich, poprzez dywersyfikację i promocję nowych tras transportowych w regionie. Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w znacznym stopniu wpływa na uniezależnienie się Polski i krajów sąsiednich od dostaw gazu z kierunku wschodniego, a także wpisuje się w trzy filary polityki energetycznej UE: zrównoważonego rozwoju, poprawy bezpieczeństwa dostaw oraz zwiększenia konkurencyjności – zaznaczył Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

– Rozbudowa Terminalu LNG jest częścią koncepcji tzw. Bramy Północnej, na którą składa się także projekt budowy gazociągu Baltic Pipe. Dzięki niemu od października 2022 r. trafi do Polski gaz ze złóż na norweskim szelfie kontynentalnym. Realizacja obu inwestycji umożliwi pełne pokrycie polskich potrzeb importowych gazem od wiarygodnych dostawców sprzedawanym po konkurencyjnych cenach – podkreślił Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

– Rozwój infrastruktury Terminalu LNG w Świnoujściu to kluczowy element realizowanej konsekwentnie Strategii Grupy GAZ-SYSTEM. Uzyskane dofinansowanie jest dowodem na to, że kolejny z dużych projektów inwestycyjnych ważnych dla regionu zyskuje uznanie Komisji Europejskiej – powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

– Udzielona pomoc publiczna ma służyć dofinansowaniu rozbudowy instalacji, a także budowy nowych elementów, a co za tym idzie dodatkowych funkcjonalności terminalu – wyjaśnił Paweł Jakubowski, Prezes spółki Polskie LNG. – Zwiększamy moc regazyfikacyjną instalacji o 50%, która docelowo osiągnie moc 7,5 mld m3 gazu/rok, odpowiadającą ok. 40% dzisiejszego zapotrzebowania Polski na ten surowiec. Rozbudowa umożliwi nam uruchomienie bardziej konkurencyjnej oferty usług związanych z regazyfikacją
i rozładunkiem LNG, na które mamy w Polsce coraz większe zapotrzebowanie.

Dofinansowanie to około 2/3 planowanych wydatków. Środki przyznane są na rozbudowę funkcjonalności terminalu i składającą się na:
– zwiększenie mocy regazyfikacyjnej Terminalu do 7,5 mld m³/rok; ;
– rozbudowę morskiego systemu przeładunkowego;
– budowę lądowego systemu załadunkowego na kolej;
– budowę 3-go zbiornika LNG wraz z wymaganymi instalacjami i urządzeniami.

Projekt rozbudowy znajduje się na europejskiej liście Projektów Wspólnego Zainteresowania (Project of Common Interest). Na tę listę trafiają inwestycje, które mają szczególne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku oraz przyczynią się do osiągnięcia europejskich celów w zakresie energii i klimatu.

Polskie LNG