TF Silesia nie uratuje Kompanii Węglowej. To dlatego zrezygnował prezes Siwek

10 października 2015, 11:05 Alert

(BiznesAlert.pl)

Zabytkowa kopalnia węgla kamiennego.

Prezes Towarzystwa Finansowego Silesia, Adam Siwek złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. O rezygnacji poinformowana została PAP przez Ministerstwo Skarbu Państwa z wyjaśnieniem, że powodem rezygnacji jest brak porozumienia  sprawie warunków kontraktu menadżerskiego prezesa. Rada nadzorcza TF Silesia przyjęła rezygnację. Mamy treść jego oświadczenia uzasadniającego tę decyzję.

Tymczasem jak się dowiedział BiznesAlert.pl rezygnacja ma inne powody – niewykonalna okazała się koncepcja przejęcia przez TF Silesia 100 procent akcji bankrutującej Kompanii Węglowej. Źródła rządowe przekonują, że środków dla pracowników 11 kopalń KW wystarczy do listopada, bo pochodzą z przedpłat. Adam Siwek uznał jednak, że TF Silesia nie ma narzędzi do ratowania Kompanii Węglowej, a zatem plan rządu jest niemożliwy do zrealizowania. Zdecydował się odejść.

Oto treść rezygnacji, do której dotarł BiznesAlert.pl:

„W aspekcie decyzji właścicielskiej z dnia 30.09.2015 dotyczącej wniesienia akcji Kompanii Węglowej S.A. do TF S i przypisaniu roli restrukturyzatora największej spółki węglowej w Europie oraz braku braku przekazania TFS narzędzi do realizacji tego ambitnego, odpowiedzialnego zadania niestety nie mogę podjąć się tej misji. Niniejszym składam w dniu dzisiejszym rezygnacje z funkcji Prezesa”.

30 września br. Rada Ministrów zdecydowała, o wniesieniu do TF Silesia 100 proc. udziałów Kompanii Węglowej, co miało być podstawą do budowy silnego koncernu paliwowo-energetycznego oraz bezpiecznym  krokiem do wprowadzenia inwestorów zewnętrznych i utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Jednakże od początku były poważne wątpliwości, co do zgodności tego rozwiązania z prawem Unii Europejskiej. Zwracali na to uwagę działacze związkowi.