Towarowa Giełda Energii ma nowy zarząd

1 lipca 2024, 11:30 Alert

Nowy zarząd Towarowej Giełdy Energii (TGE) rozpoczął kadencję. Funkcję prezesa objął Piotr Listwoń, a wiceprezesów Mariusz Buraczyński i Jarosław Ziebięc.

Piotr Listwoń. Fot. Towarowa Giełda Energii
Piotr Listwoń. Fot. Towarowa Giełda Energii

28 czerwca 2024 roku odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe Towarowej Giełdy Energii za poprzedni rok. Dzień później rozpoczęła się nowa kadencja zarządu. Jego skład został wyłoniony szóstego maja 2024 roku, prezesa wybrało nadzwyczajne walne zgromadzenie TGE, a wiceprezesów rada nadzorcza spółki.

Prezesem został Piotr Listwoń, który wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa do spraw operacyjnych. Tę rolę będzie wykonywał Mariusz Buraczyński, a Jarosław Ziębiec został wiceprezesem do spraw rozwoju biznesu.

Powołanie członków zarządu zostało poprzedzone procedurą konkursową.

Towarowa Giełda Energii jest jedyną w Polsce licencjonowaną giełdą towarową. W jej zakres obrotu wchodzi między innymi energia elektryczna, gaz ziemny, prawa majątkowe, uprawnienia do emisji CO2 a także towary rolno-spożywcze.

Towarowa Giełda Energii / Marcin Karwowski

Szurowska: Mrożenie cen metodą na inflację. Jest skomplikowane, ale działa