Tkaczyk: W razie rosnącego zapotrzebowania będziemy zwiększać natężenie wyjazdów na Białoruś

8 lipca 2014, 08:26 Drogi

Spółka Pekaes uruchomiła usługę międzynarodowej dystrybucji przesyłek drobnicowych do Białorusi. Motywem inwestycji był wzrost zainteresowania ze strony klientów działających na rynku Wspólnoty Niepodległych Państw oraz stosunkowo słabe zainteresowanie tą niszą wśród konkurencji.

– Rynek Wspólnoty Niepodległych Państw, w tym Białorusi dopiero otwiera swoje możliwości dla segmentu przesyłek drobnicowych – oświadczył Marek Tkaczyk, Dyrektor Drobnicy Międzynarodowej PEKAES SA.

W jego opinii jest to obszar niezwykle chłonny, o czym świadczy znikoma konkurencja, jak również wzrost zapytań dotyczących tego kraju ze strony klientów jego firmy.

– W początkowym etapie linia będzie funkcjonować z częstotliwością dwóch wyjazdów w tygodniu oraz możliwością odprawy celnej w naszej agencji w Błoniu – mówi dalej Marek Tkaczyk.

A w przypadku rosnącego zapotrzebowania będziemy to natężenie systematycznie zwiększać lub uruchomimy kolejne połączenia – twierdzi Dyrektor Drobnicy Międzynarodowej PEKAES SA. – Zainteresowanie kierunkiem wschodnim wpisuje się realizowaną strategię spółki budowy silnej grupy logistyczno-intermodalnej oraz poprawy efektywności we wszystkich segmentach działalności biznesowej.

Dowodem tego był zakup w grudniu 2013 r. 52,93% akcji spółki Specdont, zajmującej się spedycją kolejową i drogową oraz 100% udziałów w spółce Chemikals, zarządzającej kolejowym terminalem przeładunkowym na granicy Polski z Obwodem Kaliningradzkim. Zdaniem Tkaczyka dzięki zrealizowanym akwizycjom, jego spółka jest w stanie wprowadzić do oferty nowe, wysokomarżowe produkty oraz w jeszcze większym stopniu otworzyć się na perspektywiczne rynki zagraniczne, w tym również na kraje Europy Wschodniej.