Tomaszewski: Trakcja dywersyfikuje działalność na nowe rynki

17 marca 2015, 14:30 Drogi

Wzrost przychodów, wyższe zyski, niższe koszty i duży spadek zadłużenia – to podstawowe wnioski wynikające z raportu rocznego Grupy Trakcja za rok 2014 r. Trakcja PRKiI S.A. – największa spółka w Grupie, osiągnęła prawie miliard przychodów i podwoiła zysk netto.

– Równolegle ze zwiększeniem skali działalności wypracowaliśmy sprawniejszy model finansowania, skutkujący zmniejszeniem zapotrzebowania na kapitał obrotowy – ocenia Jarosław Tomaszewski p.o. prezesa zarządu Trakcji PRKiI SA.

W konsekwencji w trakcie minionego roku, firma Tomaszewskiego znacząco obniżyła zadłużenie z tytułu kredytów oraz obligacji wyemitowanych w 2013 r.
– Poprawiliśmy rentowność spółki i wypracowaliśmy wyniki należące do najlepszych w historii – stwierdza dalej p.o. prezesa. – Poprawa sytuacji finansowej spółki zależnej AB Kauno Tiltai, umożliwiła wypłatę zaliczkowej dywidendy dla spółki dominującej za 2014 r.

Obecnie do kluczowych zadań należy dywersyfikacja działalności na nowe rynki. W 2014 r. Grupa rozszerzyła zakres działalności na Litwie, znacznie zwiększając przychody z tytułu realizacji kontraktów kolejowych. Obecnie portfel zamówień Grupy Trakcja łącznie z kontraktami planowanymi do podpisania w najbliższych tygodniach przekracza 2 mld zł.

– Jako sprawnie funkcjonująca organizacja o silnych fundamentach finansowych, jesteśmy odpowiednio przygotowani do wzrostu konkurencyjności – mówi Jarosław Tomaszewski. – Nadchodzące lata, według licznych zapowiedzi, będą okresem rekordowych nakładów na infrastrukturę. Przy rosnącej presji na marże, dysponując profesjonalną kadrą, nowoczesnym sprzętem oraz zaufaniem instytucji finansowych, posiadamy odpowiedni potencjał do dalszego wzmocnienia naszej pozycji na rynku budownictwa infrastrukturalnego – dodaje na zakończenie p.o. prezesa Grupy Trakcja PRKiI SA.

Źródło: Grupa Trakcja PRKiI SA