Tor podejściowy dla tankowców LNG w Świnoujściu jest gotowy

9 stycznia 2015, 11:55 Alert

(UM Szczecin)

Ujście Świny. Fot. Wikimedia Commons
Ujście Świny. Fot. Wikimedia Commons

W grudniu 2014 roku Urząd Morski w Szczecinie zakończył prace, związane z dostosowaniem istniejącego toru podejściowego do Świnoujścia do potrzeb gazowców typu Q-flex, które będą obsługiwały terminal LNG – pogłębieniem do 14,5 m i poszerzeniem do 200 m na odcinku ok. 35 km.

Wybudowano także dwie nowe stawy nawigacyjne, zlokalizowane w odległości ok. 10 km od wejścia do świnoujskiego portu. „Dostosowanie podejściowego toru wodnego do Świnoujścia dla umożliwienia bezpiecznej żeglugi statków do przewozu LNG” było ostatnim zadaniem, jakie Urząd Morski w Szczecinie zrealizował w ramach programu wieloletniego pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”.

Była to zarazem największa inwestycja hydrotechniczna w historii Urzędu. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, Urząd Morski w Szczecinie wybudował falochron osłonowy o długości ok. 3 km, ostrogę o długości ok. 255 m przy falochronie centralnym, nowy tor podejściowy do portu zewnętrznego o głębokości technicznej 14,5 m, obrotnicę dla statków oraz pogłębił istniejący tor podejściowy do portu i zbudował na nim nowe znaki nawigacyjne. Roboty budowlane w porcie zaczęły się jesienią 2010 roku, a zakończyły się w maju 2013 roku.

Wszystkie te zadania zostały zrealizowane z budżetu państwa, z programu wieloletniego „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” na lata 2008 – 2014 (kwota zapisana w programie na wszystkie zadania to 1.016.754.000,00 złotych). Wszystkie prace wykonano w ramach założonego budżetu i w ustalonych wcześniej terminach.