Toropol przebuduje tory na potrzeby Elektrowni Ostrołęka C

22 sierpnia 2019, 10:30 Alert

Spółka Elektrownia Ostrołęka wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przebudowę infrastruktury kolejowej Elektrowni Ostrołęka C.

Roztrzygnięty przetarg

Elektrownia Ostrołęką uznała za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Toropol, której wartość (netto) wynosi 178,8 mln zł. W połowie sierpnia Sąd Okręgowy w Białymstoku nakazał Elektrowni Ostrołęka unieważnienie wyboru oferty Torpolu jako najkorzystniejszej w przetargu na przebudowę układu infrastruktury kolejowej Elektrowni Ostrołęka C i nakazał ponowny wybór najkorzystniejszej oferty z udziałem wszystkich ważnych ofert. Sąd nakazał m.in. zmianę wyroku Krajowej Izby Odwoławczej poprzez oddalenie w całości odwołania konsorcjum ZUE i ELKOL od decyzji o wyborze przez Elektrownię Ostrołęka najkorzystniejszej oferty w tym przetargu.

CIRE.pl/Polska Agencja Prasowa

Torpol i Kombud wygrały przetarg na budowę torów dla Elektrowni Ostrołęka