Torpol i Kombud wygrały przetarg na budowę torów dla Elektrowni Ostrołęka

29 kwietnia 2019, 09:30 Alert

Oferta konsorcjum Torpolu (lider) i Zakładów Automatyki Kombud została wybrana jako najkorzystniejsza w zorganizowanym przez Elektrownię Ostrołęka postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C, podał Torpol. Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi ok. 219,9 mln zł brutto (tj. ok. 178,8 mln zł netto).

Oferta konsorcjum została uznana za najkorzystniejszą łącznie na podstawie przyjętych kryteriów oceny cena (waga 90%), oraz termin wykonania wskazanego zakresu prac (waga 10%), podano. „Termin realizacji ww. inwestycji został określony na 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi ok. 219,9 mln zł brutto (tj. ok. 178,8 mln zł netto). Udział emitenta w konsorcjum został określony na 88%” – czytamy w komunikacie.

W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników postępowania przetargowego co do wyboru oferty konsorcjum w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania określonego w ofercie, podsumowano. Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1 526 mln zł skonsolidowanych przychodów.

ISBNews