IJ: Transformacja energetyczna to przebudowa samolotu w powietrzu, ale z głową

3 listopada 2023, 11:00 Alert

Instytut Jagielloński opisuje trudności transformacji energetycznej, która jest operacją na żywym organizmie. Ta przemiana „przypominająca obecnie przebudowę samolotu w trakcie lotu” wymaga według Instytutu odpowiedniego kapitału intelektualnego.

Fot. Johan Bros / Pexels.com
Fot. Johan Bros / Pexels.com

Transformacja energetyczna, przypominająca obecnie przebudowę samolotu w trakcie lotu, jest bezprecedensowym przedsięwzięciem współczesnego świata. Jest ona jednym z najważniejszych, największych i najbardziej skomplikowanych procesów, a jako operacja na żywym organizmie, cechuje się szeregiem wyzwań: Funkcjonalnych (operacyjnych, technicznych), tj. związanych z prowadzeniem bieżącej pracy systemów energetycznych w sposób pozwalający na zachowanie parametrów technicznych związanych z bezpieczeństwem dostaw energii, a także strategicznych tj. związanych z zapewnieniem infrastruktury wytwórczo-magazynowej oraz sieciowej spełniającej tzw. trylemat energetyczny.

Okresy braku wytwarzania z energetyki wiatrowej przez małą wietrzność, czyli tzw. Dunkelflaute, wymagają odpowiedzi w postaci alternatywy, która jest dostępna od ręki. – Wyzwania Dunkelflaute oznaczają iż systemy elektroenergetyczne będą musiały posiadać odpowiednią ilość mocy sterowalnych (cieplnych, magazynowych), importowych oraz DSR zdolnych do pokrycia zapotrzebowania w okresach „suszy OZE” – podaje IJ.

Te same wyzwania rodzi nieregularna podaż energii z paneli fotowoltaicznych. – Wyzwania duck curve oznaczają iż systemy elektroenergetyczne będą musiały posiadać odpowiednią ilość elastycznych mocy cieplnych, mocy magazynowych, eksportowych oraz DSR zdolnych do zagospodarowania nadwyżek produkcji z OZE w okresach „klęski urodzaju” – czytamy dalej.

– Oznacza to konieczność inwestycji infrastrukturalnych w „odpowiedni” miks zasobów: wytwórczych (cieplnych – np. gaz, gaz + CCS, atom, biopaliwa, wodór, OZE), magazynowych (np. elektrowni szczytowo-pompowych, magazynów bateryjnych, magazynów grawitacyjnych), sieciowych (linie przesyłowe, linie dystrybucyjne, transformatory, kondensatory synchroniczne, automatyka zabezpieczająca). reakcji strony popytowej (np. elastycznych elektrolizerów) – wylicza IJ.

Instytut Jagielloński sugeruje poszukiwanie odpowiedzi na pytania jak przeprowadzić ten proces z odpowiedniego kapitału intelektualnego. – Odpowiedź na powyższe pytania i przeprowadzenie transformacji energetycznej w sposób bezpieczny dla pacjenta wymaga przemyślanego, odpowiedzialnego oraz skoordynowanego: analizowania i budowania rozumienia zależności i wpływu (analizy techniczne, ekonomiczne, finansowe, prawne, środowiskowe), planowania oraz wykonania w oparciu o odpowiedni kapitał intelektualny – sumuje Instytut.

Wojciech Jakóbik

IJ: Trwa kanibalizacja. OZE podcinają gałąź na której siedzą