Trzy banki chcą finansować budowę Elektrowni Puławy

10 marca 2016, 19:00 Alert

(Elektrownia Puławy)

EBOR, BGK I ING złożyły pisemne deklaracje finansowania inwestycji Elektrownia Puławy. Blok Gazowo- Parowy o mocy 400 MWe to jedna z kluczowych inwestycji Grupy Azoty Puławy i największy projekt energetyczny realizowany w ostatnim czasie na Lubelszczyźnie, jej budżet przekroczy 1 mld zł.

Pisemne deklaracje finansowania złożyły następujące banki: EBOR do 100 mln Euro, BGK do 1 mld PLN oraz ING do 300 mln PLN.

– Trzy banki złożyły pisemną informację o potencjalnym zaangażowaniu w finansowanie inwestycji, jest to kwota dwukrotnie większa niż kwota przyjęta w założonym budżecie. Deklaracje te świadczą o pozytywnej ocenie ekonomiki projektu – mówi Zygmunt Kwiatkowski, Prezes Zarządu Elektrowni Puławy Sp. z o. o.

Budżet realizowanej inwestycji opiewa na 1,1 mld zł, z czego 30% to środki własne, a 70 % finansowanie dłużne.  Elektrownia Puławy będzie niskoemisyjna i bezodpadowa, bo zasilana gazem ziemny, co wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Rozwój energetyki gazowej pozwala na znaczne obniżenie kosztów ponoszonych z tytułu emisji dwutlenku węgla. Nowa elektrociepłownia gazowa będzie współpracowała z obecnie istniejąca w puławskich azotach elektrociepłownią węglową o mocy 117 MWe, która zostanie zmodernizowana.

Źródło: Elektrownia Puławy