Katowice chcą zaostrzenia uchwały antysmogowej

27 lutego 2020, 15:00 Alert
Katowice z lotu ptaka. Źródło: Wikipedia
Katowice z lotu ptaka. Źródło: Wikipedia

Katowiccy radni chcą zaostrzyć przepisy dotyczące walki ze smogiem. Według danych statystycznych co roku ponad 600 mieszkańców stolicy województwa umiera przedwcześnie z powody zanieczyszczenia powietrza.

Walka ze smogiem

– Kontrole i dopłaty to za mało. Czas wyznaczyć jasne cele i zacząć realnie dbać o czyste powietrze w Katowicach – argumentuje Patryk Białas, katowicki radny. W imieniu grupy radnych Koalicji Obywatelskiej złożyłem projekt uchwały dotyczącej walki ze smogiem, który będzie głosowany na najbliżej sesji rady miasta w dniu 19 marca br.

W projekcie uchwały postuluje się dość długi okres dostosowawczy na przygotowanie się do ograniczeń ogrzewania paliwami stałymi.

Wnioskodawca zakłada, że ograniczenia weszły w życie od 1 września 2025 roku, co pozwoli na dokończenie procesu wymiany starych pieców oraz inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków i podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Projekt uchwały wskazuje Prezydentowi Miasta Katowice kierunki działania m.in. w zakresie udzielania dotacji z budżetu gminy na wymianę pieców itd. oraz wdrożenia programu osłonowego dla mieszkańców Miasta Katowice spełniających kryteria dochodowe do objęcia pomocą społeczną, którzy poniosą zwiększone koszty grzewcze lokalów mieszkaniowych, związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na inny proekologiczny system.

Uchwała ma charakter intencyjny, gdyż wyłączną kompetencję do wprowadzenia przedmiotowych ograniczeń ma sejmik wojewódzki. Dlatego radni Katowic występują z apelem do Marszałka Województwa Śląskiego o wprowadzenia na obszarze Miasta Katowice ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych.

BiznesAlert.pl

Warszawa zakaże palenia węglem w ramach walki ze smogiem