Udana próba ciśnieniowa w Elektrociepłowni Grupy Azoty Kędzierzyn

18 grudnia 2015, 14:35
rafako

Pomyślnie zakończyła się pierwsza ciśnieniowa próba wodna kotła parowego w nowo budowanej elektrociepłowni na potrzeby Grupy Azoty ZAK S.A., realizowanej przez RAFAKO S.A. To kolejny kamień milowy tej inwestycji. Podsumowanie dotychczas zrealizowanych prac odbyło się 16 grudnia przy udziale przedstawicieli zarządów inwestora i wykonawcy.

Prace przy powstającej w Kędzierzynie-Koźlu Nowej Elektrociepłowni idą pełną parą, a pomyślne przeprowadzenie próby szczelności kotła parowego kończy kolejny ważny etap realizacji kontraktu zawartego przez RAFAKO S.A. z Grupą Azoty ZAK S.A w 2014 r. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję odbyło się w maju 2015 r., a w sierpniu – podwieszenie walczaka.

– Za nami już kilka ważnych etapów tej inwestycji, która jak dotąd przebiega zgodnie z harmonogramem i jest zaawansowana w ponad 60 proc. Pierwsza próba wodna, czyli próba szczelności kotła również przebiegła prawidłowo. Za nami bardzo ważny kamień milowy tej inwestycji. Ale dzisiejszy dzień jest symboliczny także z innego powodu – na budowę dotarł największy element, czyli 80 metrowy komin – mówiła Agnieszka Wasilewska – Semail, Prezes Zarządu RAFAKO S.A., dziękując inwestorowi za dotychczasową, wzorową współpracę. – Zaraz po Jaworznie, to drugi nasz największy projekt kompletnego bloku energetycznego. Każda taka inwestycja to skomplikowany proces. Wiąże się z nią nie tylko dostawa tradycyjnych dla RAFAKO części kotłowych, czy też instalacji ochrony środowiska, ale kompletnego bloku. A to jest już zupełnie inne wyzwanie – podkreśliła Agnieszka Wasilewska – Semail.

– Powodów do dzisiejszego spotkania jest kilka. Poza przeprowadzoną właśnie próbą ciśnieniową kotła jest to dostarczenie 80 metrowego komina, który wpisze się w pejzaż zarówno naszych zakładów, jak i całego Kędzierzyna – podkreślił Adam Leszkiewicz, prezes Grupy Azoty ZAK S.A. – Bardzo nas cieszy, że prace nad jedną z naszych najważniejszych inwestycji przebiegają zgodnie z planem, że te ambitne cele, które sobie postawiliśmy z wykonawcą Elektrociepłowni, czyli RAFAKO S.A., udaje się wspólnie realizować. Nowa Elektrociepłownia będzie służyła nie tylko Zakładom, ale także całemu miastu i to jest dla nas bardzo ważne. Równie istotny jest szeroki wymiar gospodarczy inwestycji, czyli fakt, że będzie zasilana przez nasze dobro narodowe – polski węgiel – podkreślał Adam Leszkiewicz, prezes Grupy Azoty ZAK S.A.

Podstawowym paliwem w nowo powstającej elektrociepłowni będzie węgiel. – Mimo zauważalnych zmian mentalnych co do przyszłości węgla w naszym otoczeniu i w przemyśle, uważam, że jeszcze długo zostanie on ważnym, jeśli nie najważniejszym źródłem energii. To, z czym mamy do czynienia w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie zadecydowano, że właśnie polski węgiel będzie źródłem energii dostarczającym ciepło i prąd dla tak potężnego zakładu jak ZAK, świadczy o tym, że jest to działanie przemyślane. Na pewno oparte o kryterium bezpieczeństwa i racjonalności wykonania. Trzeba mieć świadomość tego, że technologie węglowe są w tej chwili już tak opanowane, że mamy zapewnianą pełną ochronę środowiska, jak i ekonomikę funkcjonowania. Jesteśmy również gotowi na dostarczanie instalacji i technologii, które jeszcze lepiej dbają o środowisko, niż jest to obecnie wymagane. Z pewnością technika dzisiejsza umożliwia bezpieczne i ekologiczne spalanie węgla, a to daje nam gwarancję, że będziemy mogli spokojniej myśleć o tym, czy wystarczy nam źródeł energii do produkcji ciepła i prądu w naszym kraju – stwierdził Krzysztof Burek, wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy RAFAKO S.A., obecny na uroczystości w Kędzierzynie-Koźlu.

Pomyślny wynik próby ciśnieniowej, czyli szczelności kotła, jest jednym z istotnych elementów realizacji inwestycji. – Teraz możliwe będzie wejście na inne fronty robót związanych z kotłem, czyli izolacja kotła, podłączanie wszystkich rur oraz rurociągów łączących kocioł z maszynownią – mówi Karol Sawicki, dyrektor Projektu Grupy Azoty ZAK S.A z RAFAKO S.A. – Taką próbę robi się po to, żeby sprawdzić, czy zmontowana instalacja jest szczelna. Przeprowadza się ją zgodnie z instrukcją i normami. Napełnia się całą instalację wodą. Następnie po napełnieniu i odpowietrzeniu całej instalacji podnosi się ciśnienie do przewidzianego w instrukcji poziomu, w tym wypadku były to 174 Bary. Ciśnienie próbne utrzymywane jest przez godzinę, w tym czasie sprawdza się szczelność wszystkich połączeń, czy nie ma żadnego przecieku. Po upływie przewidzianego czasu, jeśli wszystko jest dobrze, obniża się temperaturę do ciśnienia roboczego, czyli takiego, pod którym kocioł będzie pracował, wynosi ono 81 Barów. Instalację poddaną próbie obserwuje się dalej i po pozytywnym wyniku obniża się ciśnienie do zera. Wtedy można powiedzieć, że próba zakończyła się z powodzeniem – tłumaczy K. Sawicki.

Podczas budowy tego typu inwestycji symbolicznie podkreśla się kilka ważnych etapów realizacji. Pierwszy z nich to podwieszenie walczaka, tzw. chrzest walczaka, który w tym przypadku odbył się 6 sierpnia br. Kolejny to właśnie próba szczelności kotła. Oficjalne podsumowanie tego etapu odbyło się 16 grudnia w Kędzierzynie – Koźlu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarządu RAFAKO S.A. oraz zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

W niedalekiej przyszłości próbie będą poddane jeszcze instalacje, które zostaną podłączone do tego kotła, czyli wszystkie rurociągi.

Wytwarzający parę kocioł jest podstawowym elementem elektrociepłowni. Po nowym roku rozpocznie się łączenie turbiny z kotłem. – Wszystkie pozostałe roboty też są już zaawansowane, czyli m.in. chłodnia wentylatorowa, która będzie chłodziła wodę w obiegu całej instalacji, następnie sprężarkownia, magazyn sorbentu oraz cały układ nawęglania, elektrofiltr, układ odsiarczania spalin. Wszystkie obiekty są realizowane zgodnie z planem – zapewnia dyrektor K. Sawicki z RAFAKO S.A.

W niedługim czasie planowane są kolejne prace, m.in.: montaż technologiczny urządzeń, zamknięcie budynków po stronie budowlanej, bo budowa elektrociepłowni to nie tylko technologia, ale i wyposażenie stricte budowlane, czyli wentylacja, klimatyzacja, cały układ sterowania instalacją. – Przez najbliższe 6 miesięcy czeka nas okres wzmożonych prac montażowych i wykończeniowych. Obecnie na budowie pracuje 280 – 300 robotników. Natomiast po nowym roku pracowników będzie już około 500 osób – wylicza Karol Sawicki.

Inwestycja, o której mowa to realizacja etapu 1 zadania inwestycyjnego p.n. „Nowa elektrociepłownia w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.”, zawierająca budowę, dostawę urządzeń i usług oraz uruchomienie kotłowni z kotłem pyłowym, o wydajności 140 Mg/h pary o temperaturze 495st. C i ciśnieniu 7,5 MPa, opalanym węglem kamiennym, budowę i dostawę urządzeń i usług oraz uruchomienie turbozespołu upustowo – kondensacyjnego o mocy ok. 25 MWe w istniejącej maszynowni, o parametrach wlotowych pary: temperatura 490 st. C i ciśnienie 7,0 MPa. Kędzierzyńska elektrociepłownia będzie nowoczesnym obiektem produkującym energię elektryczną na potrzeby Grupy Azoty KĘDZIERZYN, spełniającym surowe normy środowiskowe obowiązujące od 2016 r. Dzięki zastosowanej technologii obiekt zapewni inwestorowi 7- krotne obniżenie zużycia energii elektrycznej i 5-krotny spadek emisji pyłów. Popioły, otrzymywane w procesie spalania węgla jako produkt uboczny, będą sprzedawane do okolicznych cementowni, co rozwiąże problem ich składowania.

Przypomnijmy, budowana na potrzeby Grupy Azoty elektrociepłownia to kompletna jednostka, która oprócz kotła, będzie wyposażona we wszelkiego rodzaju instalacje, min. odsiarczania i odazotowania spalin. Projekt realizowany jest przez RAFAKO S.A. w formule EPC (Engineering, Procurement, Construction).

Przyjęty harmonogram zakłada, że realizacja całej inwestycji wyniesie 29 miesięcy i zakończy się w październiku 2016 r.

Źródło: Rafako S.A