Ukraina będzie miała nową doktrynę wojskową. Największy wróg? Rosja

3 września 2015, 07:15 Alert

(Unian/Patrycja Rapacka)

Narodowa Rada Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy przedstawiła prezydentowi Petro Poroszence do zaaprobowania nową wersję doktryny wojskowej, która określa Rosję jako głównego przeciwnika militarnego.

Należy zauważyć, że doktryna jest dokumentem koncepcyjnym, który analizuje naturę nowoczesnych konfliktów zbrojnych, ustala zasady i sposoby ich zapobiegania, przygotowanie państwa na zagrożenia konfliktami, zasady użycia sił zbrojnych do ochrony suwerenności, integralności terytorialnej, oraz życiowych interesów państwa.

Doktryna obronna jest oparta na Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Ukrainy, która jest podstawowym dokumentem planowania i rozwoju koncpecji państwowego programu reformy i rozwoju Sił Zbrojnych i innych jednostek militarnych, broni i wyposażenia, a także przemysłu obronnego.

Zarys dokumentu został poddany publicznej dyskusji z udziałem władz państwowych i ekspertów z organizacji pozarządowych, a także zagranicznych doradców akredytowanych przy biurze NATO w Kijowie.

Nowa doktryna określa Rosję jako głównego przeciwnika i definiuje warunki wyzwolenia tymczasowo okupowanych części Ukrainy. Zakłada poważne prawdopodobieństwo zaangażowania sił Rosji na dużą skalę jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa Ukrainy w sferze wojskowej. Podkreśla odejście od polityki niezaangażowania i kierunek euroatlantycki systemu bezpieczeństwa. Zwraca uwagę na sygnały o możliwości wybuchu konfliktów zbrojnych na Ukrainie, w tym inspirowanych z zewnątrz.

Doktryna bierze pod uwagę rosnącą role operacji psychologicznych i informacyjnych. Wskazuje konieczność poprawy mobilizacji i systemu przygotowań do niej, jak również konieczność zwiększenia liczby zawodowych żołnierzy. Definiuje środki, jakie należy podjąć by przygotować państwo do obrony i odbudowy suwerenności oraz integralności terytorialnej. Podkreśla cele jakie stawia się przed siłami zbrojnymi  i ich rozwojem jako narzędziem odparcia agresji militarnej.

Więcej informacji:

Armie państw Europy Środkowo-Wschodniej zaopatrzą się w drony

Jaceniuk: Ukraińska energetyka nie jest gotowa na zimę

Półtorak: Ukraina potrzebuje silną i uzbrojoną armię