Ukraina i Mołdawia próbnie połączyły się z europejskim systemem elektroenergetycznym

16 marca 2022, 15:45 Alert

W związku z pilną prośbą Ukrainy i Mołdawii o awaryjną synchronizację sieci elektroenergetycznych z ENTSO-E, operatorzy systemów przesyłowych Europy Kontynentalnej zgodzili się na rozpoczęcie 16 marca 2022 roku próbnej synchronizacji Kontynentalnego Europejskiego Systemu Elektroenergetycznego z systemami elektroenergetycznymi tych dwóch państw.

Sieć przesyłowa. Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Sieć przesyłowa. Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

– Ukraina i Mołdawia rozpoczeły integrację z europejskim systemem w 2017 roku. Przyspieszenie procesu było możliwe dzięki wcześniej przeprowadzonym badaniom i przyjęciu środków ograniczających ryzyko – głosi komunikat ENTSO-E.

– Operatorzy z Europy wspierają stabilność ukraińsko-mołdawskiego systemu elektroenergetycznego po pozytywnej analizie, która potwierdziła, że ​​awaryjna synchronizacja jest technicznie wykonalna przy zastosowaniu szeregu środków zapewniających bezpieczne systemy elektroenergetyczneo – twierdzi organizacja.

– Jest to ważny kamień milowy dla operatorów sieci przesyłowych (OSP) Europy kontynentalnej, współpracujących z Ukrenergo i Moldelectricą, którzy eksploatują swoje systemy elektroenergetyczne w niezwykle trudnych warunkach. ENTSO-E pragnie podziękować Komisji Europejskiej, wszystkim zaangażowanym OSP oraz ich władzom krajowym za wsparcie i pomoc w procesie synchronizacji – podsumowuje.

ENTSO-E czyli Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej, jest stowarzyszeniem europejskich operatorów systemów przesyłowych. 39 OSP będących członkami, reprezentujących 35 krajów, odpowiada za bezpieczne i skoordynowane działanie europejskiego systemu elektroenergetycznego.

ENTSO-E/Mariusz Marszałkowski