Ukraina przyjmuje trzeci pakiet na dziesiątą rocznicę Wspólnoty Energetycznej

6 października 2015, 07:00 Energetyka

Dyrektor Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej Janez Kopac wyraził zadowolenie z wejścia w życie ustawy o rynku gazu na Ukrainie.

Serdecznie gratuluję wejścia w życie na Ukrainie ustawy o rynku gazu, zgodnej z trzecim pakietem energetycznym Unii Europejskiej. Ustawa ta wchodzi w życie w niecałe sześć miesięcy po przyjęciu przez Parlament w dniu 9 kwietnia b.r. przepisów unijnych. Od teraz wszyscy konsumenci indywidualni i przemysłowi mogą zacząć korzystać z pełnej liberalizacji rynku gazu, w tym z prawa do swobodnego wyboru między różnymi dostawcami gazu – powiedzial Kopac.

– Wejście w życie ustawy było uwarunkowane przyjęciem szeregu wtórnych aktów prawnych. Cieszę się, że Sekretariat Wspólnoty Energetycznej pomógł zrealizować ten cel poprzez sporządzenie wykazu tych aktów i dokonać ich przeglądu, aby zapewnić ich zgodność z trzecim pakietem energetycznym – dodał.

Janez Kopac docenił przyjęcie przez Ukrainę ustawy o rynku gazu zgodnej z trzecim pakietem energetycznym. Wezwał jednocześnie Kjów do dalszych wysiłków na rzecz wdrożenia aktów wykonawczych, które pozwolą w pełni realizować regulacje rynku gazu oraz do przyjęcia ustawy o rynku energii elektrycznej, o efektywności energetycznej i stworzeniu regulatora dla sektora energetycznego. W tych wysiłkach Sekretariat będzie nadal wspierać Kijów.

Wspólnota Energetyczna obchodzi w tym roku dziesięciolecie istnienia. Traktat ustanawiający ją tworzy zintegrowany rynek energii pomiędzy UE oraz Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Macedonią, Czarnogórą, Serbią, Kosowem, Mołdawią i Ukrainą. Najważniejszym zadaniem Wspólnoty Energetycznej jest wdrożenie prawa unijnego we wszystkich państwach będących stronami traktatu w dziedzinie energii, środowiska i konkurencji. Przyjęcie unijnego acquis przez Państwa Bałkanów Zachodnich, Mołdawię i Ukrainę pozwoli na dokończenie budowy jednolitego rynku energetycznego w Europie oraz przyczyni się do zwiększenia szans akcesji państw Wspólnoty Energetycznej do Unii Europejskiej.