Ukraińska energetyka synchronizuje się z Europą. Podpisano kluczową umowę

11 lipca 2017, 15:16 Alert

28 czerwca ukraiński operator sieci elektroenergetycznych Ukrenergo podpisał umowę o przystąpieniu Ukrainy do Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (European Network of Transmission System Operators for Electricity  – ENTSO-E).

Podpisany dokument stanowi punkt wyjścia dla synchronizacji ukraińskiego systemu elektroenergetycznego Ukrainy z systemem Europy kontynentalnej.

Warto zaznaczyć, że Ukraina posiada już interkonektory z sąsiednią Polską, Słowacją, Węgrami oraz Rumunią. Przy czy jedynie należąca do DTEK Zakhidenergo Elektrociepłownia Bursztynska (2 400 MW; łączna moc jaką dysponuje spółka – 4 700 MW – przyp. red.) jest synchronizowana z europejskimi sieciami i może eksportować do 650 MW. Jest to skutek ograniczonej możliwości przesyłowej interkonektorów z państwami sąsiednimi. Pozostała część ukraińskich sieci jest zintegrowana z rosyjskim systemem IPS/UPS, co również obniża zdolności przesyłowe Kijowa do eksportu oraz importu energii.

Równoległa praca z ENTSO-E pozwoli na wzrost eksportu energii elektrycznej do Europy, co automatycznie zwiększy atrakcyjność inwestycyjną ukraińskiego sektora energetycznego. Eksport może wzrosnąć z obecnych 5 do 18-20 mld kWh, umożliwiając pozyskanie 1,5 mld dolarów dodatkowego dochodu. Jednocześnie ukraińskie elektrownie wodne będą mogły być wykorzystywane do równoważenia szczytowego obciążenia połączonych systemów energetycznych państw europejskich.

Tekst dokumentu nie został opublikowany ale jak wynika z komunikatu Ukrenergo zawarto w nim listę wymogów dotyczących przyłączenia do europejskich sieci oraz mapę drogową realizacji pełnej synchronizacji. Kolejnymi krokami jakie powinna podjąć do Ukraina powinna dotyczyć:

  • spełnienia wymogów technologicznych oraz regulacyjnych,
  • przełączenie się z pracy w trybie synchronizowany z sieciami krajów Wspólnoty Niepodległych Państw w tryb izolacyjny oraz,
  • pełna synchronizacja ukraińskich sieci z siecią Europy kontynentalnej.

Przypomnijmy, że pod koniec maja ENTSO-E uzgodniło ostateczny wariant porozumienia o synchronizacji ukraińskich oraz mołdawskich z systemem Europy Kontynentalnej. Według Ukrenergo obecna technologiczna gotowość ukraińskich sieci przesyłowych do synchronizacji z ENTSO-E wynosi 15 procent. Z kolei poziom implementacji norm europejskich przez ukraińską legislację to zaledwie 5 procent. Osiągnięcie 100 procent w obydwu przypadkach ma nastąpić za 5 lat.  W razie pojawienia odpowiednich możliwości technologicznych wymiana energii między ukraińskim systemem a ENTSO-E w ciągu pięciu lat może wzrosnąć z 885 do 2200 MW. Natomiast w skali 10 lat – do 4000 MW.

CMS Law Tax/Piotr Stępiński