Unieważniono przetarg na budowę jednego z elementów Korytarza Północ-Południe

7 listopada 2018, 09:30 Alert

Gaz-System unieważnił postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych przy gazociągu DN 1000, 8,4 MPa Pogórska Wola-Tworzeń.

Źródło: Gaz-System

Unieważnienie przetargu związane jest z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła budżet, który Gaz-System zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Operator miał przeznaczoną na tę inwestycję kwotę 761,66 mln zł (brutto).

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożyło konsorcjum z Rafako, które zaproponowało cenę 687 mln zł netto (845 mln zł brutto).

Gazociąg relacji Pogórska Wola-Tworzeń o średnicy 1000 mm i ciśnieniu roboczym: 8,4 MPa, ma mieć długość ok. 168 km. Jego trasa ma przebiegać przez trzy województwa: małopolskie, świętokrzyskie oraz śląskie. Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez rozdział strumienia gazu oraz skrócenie drogi transportu paliwa gazowego. Stanowić będzie także istotny element Korytarza gazowego Północ-Południe.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Polska Agencja Prasowa