Unijna instytucja popiera popiera polski postulat uderzający w Gazprom

28 października 2015, 08:42 Alert

(Wspólnota Energetyczna/Wojciech Jakóbik)

Sekretariat Wspólnoty Energetycznej wziął udział w konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej w sprawie mechanizmu wymiany informacji na temat międzyrządowych umów energetycznych między krajami Unii a dostawcami zewnętrznymi. Chodzi o nowe rozwiązania, które miałyby zwiększyć transparentność np. umów gazowych z Gazpromem.

Według Sekretariatu negocjacje i podpisywanie umów międzyrządowych leży w kompetencjach krajów członkowskich UE oraz stron Wspólnoty Energetycznej, będącej zagranicznym wymiarem unijnej polityki energetycznej.  Obecnie nie ma ustalonych standardów dla tego rodzaju kontraktów, ani mechanizmu weryfikacji ich zgodności z unijnym acquis. Dlatego Sekretariat opowiada się stanowczo za inicjatywą Komisji na rzecz zwiększenia przejrzystości i zgodności z prawem UE umów międzyrządowych dotyczących sektora energetycznego.

Sekreteriat rekomenduje reformę mechanizmu informowania o umowach gazowych skutkującą powiadomieniem Brukseli o negocjacjach kontraktu jeszcze przed podpisaniem i sprawdzenie go pod kątem zgodności z prawem unijnym. Zdaniem instytucji to rozwiązanie powinno dotyczyć krajów Unii Europejskiej, ale i stron Wspólnoty Energetycznej. Należą do niej Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Serbia i Ukraina.

O zwiększenie przejrzystości umów międzyrządowych apelowali między innymi Polacy. Chociaż szanse na osiągnięcie porozumienia w ich sprawie rosną, w Unii Europejskiej istnieje silna opozycja, szczególnie ze strony Niemiec, dla zwiększenia przejrzystości umów między firmami, które są objęte tajemnicą handlową. Rozwiązania promowane przez Warszawę mają służyć podporządkowaniu kontraktów z rosyjskim Gazpromem prawu unijnemu i pozyskanie lepszych warunków dla klientów tej firmy w Europie.