Unipetrol z grupy Orlen skupi się na produkcji paliwa lotniczego

26 czerwca 2018, 16:15 Alert

Unipetrol, czeska spółka z grupy Orlen, uruchomiła produkcję paliwa lotniczego JET A-1 w swej rafinerii Litvinowie, jednej z dwóch, którymi zarządza. Dotychczas paliwo to było wytwarzane jedynie w rafinerii w Kralupach. Unipetrol chce produkować do 200 tys. ton JET A-1 rocznie.

Informując we wtorek o rozpoczęciu produkcji paliwa lotniczego w czeskiej rafinerii w Litvinowie, płocki koncern wyjaśnił, iż jest to efekt rosnącego popytu oraz nowych możliwości biznesowych, jakie pojawiają się w ramach działania w grupie Orlen.

„Uruchamiając produkcję w Litvinovie, Unipetrol zwiększy swoje moce produkcyjne w segmencie paliwa lotniczego o ok. 30 proc., do poziomu ok. 200 tys. ton rocznie” – zaznaczył PKN Orlen. Spółka podała, że nakłady inwestycyjne związane z rozszerzeniem przez Unipetrol produkcji o JET A1 przekroczyły 100 mln CZK, czyli ok. 16,5 mln zł.

PKN Orlen zaznaczył, że Unipetrol jest jedynym w Czechach producentem JET A-1, które może być wykorzystywane do tankowania większości samolotów odrzutowych. Jak przypomniał płocki koncern, we współpracy z czeską spółką oba podmioty są dostawcą paliwa lotniczego do portu lotniczego im. Vaclava Havla w Pradze.

Według PKN Orlen Unipetrol planuje produkować do 200 tys. ton Jet A-1 rocznie, „z czego około jedna trzecia będzie pochodzić z zakładu w Litvinowie”. W ocenie płockiego koncernu, „biorąc pod uwagę wszystkie czynności wymagane przy przeprowadzeniu wykupu, jego rozliczenie i zamknięcie planowane jest do końca 2018 r.”. W skład Unipetrolu wchodzą rafinerie w Litvinowie i Kralupach – jedyne w Czechach, których łączna zdolność przerobu ropy naftowej wynosi ok. 8,7 mln ton rocznie, a także największa w tym kraju sieć stacji paliw Benzina – 400 placówek oraz spółka Spolana, jedyny producent PCW i kaprolaktamu na tym rynku.

Ostatnio PKN Orlen informował, że Czeski Bank Narodowy wyraził zgodę na przeprowadzenie przez płocki koncern wykupu wszystkich akcji Unipetrolu należących do akcjonariuszy mniejszościowych – chodzi o ok. 5,97 proc. akcji czeskiej spółki. PKN Orlen podał, że zaoferuje w wykupie 380 CZK za jedną akcję, czyli łączną cenę 4 mld 114 mln 515 tys. 740 CZK.

„Wykup będzie przeprowadzany z zamiarem wycofania akcji Unipetrol z obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych” – zapowiedział niedawno płocki koncern. W 2005 r. PKN Orlen nabył 62,99 proc. akcji Unipetrolu. Obecnie, po wcześniejszym wykupie, ogłoszonym w grudniu 2017 r., płocki koncern ma 94,03 proc. akcji czeskiej spółki. Łączna wartość tej transakcji wyniosła ok. 3,5 mld zł.

Polska Agencja Prasowa