UOKiK: Ponad 8,5 mln łącznych kar na uczestników zakazanych porozumień ograniczających konkurencję

30 stycznia 2015, 12:00 Infrastruktura

Dwie zmowy, pięciu ukaranych przedsiębiorców. Prezes UOKiK wydał dwie decyzje stwierdzające nieprawidłowości podczas przetargu na modernizację linii kolejowej Warszawa Okęcie-Radom – poinformował UOKiK.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał dwie decyzje, stwierdzające nieprawidłowości podczas przetargu na modernizację linii kolejowej Warszawa Okęcie – Radom. Stwierdził, że przedsiębiorcy, uczestniczący w przetargu zawarli ze sobą dwa, niezależne porozumienia – poinformował Grzegorz Materna, dyrektor departamentu ochrony konkurencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Dyrektor ujawnił też, iż pierwsza zmowa dotyczyła przedsiębiorców: Bombardier Transportation, Zakład Automatyki Kombud oraz KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji.

– W ramach ustaleń poczynionych w postępowaniu antymonopolowym prezes Urzędu doszedł do przekonania, że przedsiębiorcy ci ustalili złożenie przez Bombardier tzw. oferty kurtuazyjnej – stwierdził dalej Grzegorz Materna. – Złożenie takiej oferty miało wywołać celowe wrażenie, ze cena zaoferowana przez drugiego z uczestników zmowy. Jest względnie niska. Miało to przekonać zamawiającego do wysokości tej ceny. Drugie porozumienie wykryte przez prezesa Urzędu obejmowało przedsiębiorców: Thales Polska i Qumak.

– W ramach zawartego uzgodnienia jedna z tych firm – Thales Polska, miała z jednej strony być wykonawcą i składała ofertę, jako uczestnik konsorcjum. A z drugiej strony miała stać się niemal pełnym podwykonawcą innego, teoretycznie konkurencyjnego, podmiotu, czyli firmy Qumak.

W opinii dyr. Materny ustawa antymonopolowa nie zakazuje zawierania umów podwykonawstwa wykonawcom, którzy konkurują ze sobą w danym postępowaniu o zamówienie publiczne.

– Natomiast zakazuje takiego naruszenia zniekształcenia konkurencji, w wyniku którego jeden z tych wykonawców de facto uzyska podwójną szansę na wygranie przetargu – twierdzi dalej dyrektor. – Na przedsiębiorców, którzy według prezesa Urzędu byli uczestnikami tych dwóch zakazanych porozumień ograniczających konkurencję zostały nałożone kary pieniężne w łącznej wysokości ponad 8,5 mln zł.

– Wydane decyzje nie są ostateczne. Przedsiębiorcom przysługuje od nich odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – kończy Materna.

Żrodło: UOKiK