TAG: UOKIK
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nałożył w maju blisko 213 mln zł kary na Gazprom ze względu na brak współpracy przy dochodzeniu […]
Gazprom zapowiada, że odwoła się od kary nałożonej na niego przez polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku ze śledztwem w […]
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył blisko 213 mln zł kary na Gazprom – to skutek  braku współpracy w dochodzeniu prowadzonym w […]
Gazprom informuje, że otrzymał list od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o wszczęcie postępowania przeciwko niemu w związku z […]
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił raport na temat jakości paliw w 2019 roku. Wyniki pokazują, że nastąpiła poprawa. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciw Gazpromowi za brak współpracy podczas dochodzenia […]
PKN Orlen złożył wniosek o zgodę na przejęcie spółki Ruch. Dokument wpłynął ósmego kwietnia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta […]
Ochrona polskich przedsiębiorstw przed wrogimi przejęciami nie może być realizowana ze szkodą dla gospodarki w długim okresie. Proponowane […]
Trwają prace nad kolejnymi elementami tarczy antykryzysowej. Część z nich to mechanizmy ochrony przed wrogim przejęciem przez podmioty z krajów […]
Niemiecki Wintershall Dea poinformował, że przekazał już około 75 procent finansowania spornego gazociągu Nord Stream 2 wyliczonego na 950 mln […]
Gazprom informuje, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zwrócił się do niego o informację w sprawie postępowania dotyczącego spornego […]
Sąd Najwyższy podał w komunikacie, że skarga kasacyjna PGNiG w sprawie o nałożenie kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku usunięcia z […]
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy w celu realizacji wspólnego projektu, […]
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skontrolował w 2019 roku co piątą stację paliw w sieci LOTOS. Na wszystkich z nich inspektorzy […]
Mimo, że budowa Nord Stream 2 jest na bardzo zaawansowanym etapie, to wciąż jest wokół niego wiele niewiadomych. Dania wyraziła zgodę na […]
Posłuchaj naszej debaty