PGE ma zgodę UOKiK na zakup trzech farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW

10 czerwca 2022, 18:00 Alert

PGE Energia Odnawialna z grupy PGE ma zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zakup 100 proc. udziałów w Collfield Investments, posiadającej 100 procent udziałów w spółkach celowych operujących trzema farmami wiatrowymi o łącznej mocy 84,2 MW – poinformowało PGE w komunikacie.

Źródło: PGE EO

PGE Energia Odnawialna zawarła w kwietniuz Vanadium Holdco Limited warunkową umowę kupna 100 proc. udziałów w Collfield Investments za ponad 900 mln zł. Uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów było warunkiem zawieszającym transakcję.

Zgodnie z postanowieniami warunkowej umowy sprzedaży zamknięcie transakcji ma nastąpić w terminie pięciu dni roboczych od powzięcia informacji o spełnieniu warunku zawieszającego, chyba, że obie strony postanowią inaczej.
Spółka podała, że transakcja jest elementem realizacji Strategii Grupy PGE do 2030 roku ogłoszonej 19 października 2020 roku, która zakłada m.in. ponad 1 GW nowych mocy w lądowych farmach wiatrowych do 2030 roku, w tym poprzez akwizycje.

Polska Grupa Energetyczna/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński