UOKiK wziął pod lupę jakość paliw stałych sprzedawanych w Polsce

11 lutego 2022, 17:30 Alert

Z 489 skontrolowanych próbek paliw stałych 6,9 procent nie spełniało norm jakościowych, wydano 112 decyzji o nałożeniu kar na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł – wynika z piątkowej informacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK. Fot. Mariusz Marszałkowski
UOKiK. Fot. Mariusz Marszałkowski

UOKiK sprawdza jakość paliw stałych w Polsce

W 2021 roku Inspekcja Handlowa skontrolowała łącznie 940 przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa stałe. – Sprawdzaliśmy, czy wystawiają oni świadectwa jakości i wydają ich kopie konsumentom przy sprzedaży. W większości przypadków inspektorzy nie stwierdzili naruszeń. Na podmioty, które nie wypełniały obowiązków zostały nałożone kary administracyjne. Inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili również uchybienia w sposobie wystawiania świadectw tj. braku informacji o systemie certyfikacji, błędnie podanym rodzaju paliwa stałego, braku daty i miejsca wystawienia świadectwa jakości oraz braku podpisu. Upomniani przedsiębiorcy dostosowywali świadectwa jakości do obowiązujących przepisów – podaje urząd.

– Przedsiębiorca wprowadzając do obrotu paliwo stałe ma obowiązek wystawienia świadectwa jakości. Jest to dokument potwierdzający spełnienie przez produkt wymagań jakościowych określonych w przepisach. Dzięki temu konsument może sprawdzić parametry wybieranego paliwa, a tym samym ma świadomość jego wpływu na środowisko – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Podczas kontroli UOKiK przyjrzał się jakości paliw stałych. – Do badań laboratoryjnych pobraliśmy 489 próbek, z czego 34 nie spełniały wymagań, co stanowi 6,9 procent spośród skontrolowanych. Większość próbek nie spełniała jednego z wymogów, ale były również przypadki, w których paliwo nie spełniało dwóch i trzech parametrów. Najwięcej próbek nie spełniało wymagań w zakresie wymiaru podziarna (18 próbek) oraz wymiaru nadziarna (11 próbek) – czytamy w komunikacie.

– Jeśli kontrolowane paliwo stałe nie spełnia wymagań jakościowych określonych w przepisach, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej kieruje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwej prokuratury – wyjaśnił Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

W laboratorium UOKiK sprawdził również, czy deklarowane przez przedsiębiorców parametry paliw mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Prawie 14 procent – 67 próbek paliw stałych nie spełniało zadeklarowanych wartości przedstawionych w świadectwach jakości.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Michał Perzyński