Spółka Synthosa do małego atomu czeka na zgodę od UOKiK na utworzenie spółki z GE-Hitachi

6 czerwca 2022, 16:15 Alert

Synthos Green Energy – spółka zależna Synthosu – złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy z GE-Hitachi Nuclear Energy International.

UOKiK. Fot. Mariusz Marszałkowski
UOKiK. Fot. Mariusz Marszałkowski

Zamiar koncentracji, będący przedmiotem zgłoszenia, polega na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy z siedzibą w Warszawie (JV) przez Synthos Green Energy oraz GE-Hitachi Nuclear Energy International (GEHI). W rezultacie przeprowadzenia planowanej koncentracji SGE i GEHI będą sprawowały wspólną kontrolę nad nowo utworzonym podmiotem. JV będzie przedstawicielem handlowym GEHI w zakresie technologii małych reaktorów modułowych (SMR), podano.

Synthos Green Energy to spółka zależna Synthosu, której działalność skupia się na trzech obszarach: rozwoju małych reaktorów jądrowych (SMR), morskiej energetyki wiatrowej (offshore) oraz produkcji wodoru.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Michał Perzyński