UOKiK zgodził się na warunkowe przejęcie PGNiG przez PKN Orlen

16 marca 2022, 11:15 Alert

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny ogłosił, że urząd zgodził się na warunkowe przejęcie PGNiG przez PKN Orlen. Warunkiem regulatora jest zbycie udziałów w spółce Gas Storage Poland, zarządzającej podziemnymi magazynami gazu w Polsce.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Fot. Jędrzej Stachura
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Fot. Jędrzej Stachura

W środę odbył się briefing prasowy z udziałem prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Wspólnie poinformowali oni o warunkowej zgodzie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przez PKN Orlen.

Warunek regulatora dotyczy zbycia udziałów w spółce Gas Storage Poland, zarządzającej podziemnymi magazynami gazu w Polsce.

– To jest historyczny dzień dla polskiej gospodarki i jej bezpieczeństwa energetycznego. Wraz z decyzją otwieramy ostatni etap budowy koncernu multienergetycznego. Przed tą decyzją była już zgoda Komisji Europejskiej na fuzję PKN Orlen i Lotosu, wcześniej była sprzedaż Energi. Teraz domykamy proces przejęcia PGNiG przez PKN Orlen – powiedział minister Jacek Sasin.

Zdaniem Sasina, duży podmiot będzie mógł działać w wielu obszarach energetyki. – Będzie on w stanie reagować na niestabilną sytuację na rynku, która według przewidywań będzie się utrzymywać przez dłuższy czas wobec sytuacji na Ukrainie – podkreślił.

– Polska jest w trakcie transformacji energetycznej, musi szukać czystej energii i zeroemisyjności. Jest to ogromne wyzwanie i w tej drodze nie chcemy się uzależnić od zewnętrznych podmiotów. Energa-Lotos-Orlen-PGNiG ma w tym pomóc. Ta fuzja jest nie tylko czymś dobrym dla Polaków, jako odbiorców produktów energetycznych, ale również dla całego procesu transformacji – dodał minister Sasin.

– Warunek wyzbycia się magazynów energii jest podstawą do tego, aby zapewnić skuteczną realizację procesu i stworzyć warunki uczciwej konkurencji – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny

Jędrzej Stachura

UOKiK wziął pod lupę jakość paliw stałych sprzedawanych w Polsce