Jaka jest jakość paliw na stacjach benzynowych? UOKiK to skontrolował (INFOGRAFIKA)

18 czerwca 2021, 15:00 Alert

Inspekcja Handlowa zakwestionowała w ubiegłym roku 1,88 procent skontrolowanych próbek paliw płynnych. To minimalnie więcej niż w 2019 roku, kiedy zakwestionowano 1,86 procent próbek. Nieprawidłowości częściej dotyczyły oleju napędowego niż benzyny. Podczas losowych kontroli stacji paliw najwięcej nieprawidłowości zostało wykrytych w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i pomorskim.

Kontrola UOKIK fot UOKIK

Inspekcja Handlowa kontroluje kilka rodzajów paliw ciekłych dostępnych na rynku. Należą do nich olej napędowy, benzyna, gaz LPG oraz biopaliwa. W czasie pierwszej kontroli w 2003 roku odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł aż 30 procent. W kolejnych latach ilość nieprawidłowości spadała i od 2016 roku utrzymuje się na poziomie poniżej czterech procent.

– W efekcie monitorowania polskiego rynku paliw ciekłych z roku na rok poprawia się ich jakość. Od kilku lat nieprawidłowości jakie wykrywamy oscylują na poziomie poniżej czterech procent. W 2020 roku norm nie spełniało tylko niespełna dwa procent próbek benzyn i oleju napędowego pobranych na stacjach paliwowych. Nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny niż oleju napędowego – mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kontrola jakości paliw ciekłych odbywa się dwutorowo. Po pierwsze, prezes UOKiK losowo wybiera stacje i wskazuje je odpowiedniej regionalnie Inspekcji Handlowej do kontroli – wydaje się, że ten sposób typowania najlepiej odzwierciedla rzeczywisty obraz jakości paliw w Polsce. Po drugie, Inspekcja Handlowa sprawdza tych przedsiębiorców, wobec których były skargi lub informacje od organów ścigania, albo u których wcześniej wykryła nieprawidłowości. Kontrola obejmuje producentów paliw, hurtowników, magazynujących oraz przedsiębiorców prowadzących stacje paliw.

W 2020 roku łącznie do badań pobrano 1491 próbek paliw ciekłych, w tym 779 próbki benzyn i 712 próbek oleju napędowego, na stacjach i w hurtowniach. Badań laboratoryjnych nie przeszło pozytywnie 28 próbek paliw ciekłych (23 próbki oleju napędowego, 5 próbek benzyny) co stanowi 1,88 procent zbadanych próbek. Odsetek zakwestionowanych próbek paliw w poszczególnych województwach był wyraźnie zróżnicowany.

Podczas losowych kontroli stacji paliw najwięcej nieprawidłowości stwierdziliśmy w województwach: zachodniopomorskim (6,25 procent), lubuskim (6,06 procent) i pomorskim (3,45 procent). Natomiast w przypadku kontroli przedsiębiorców wybranych na podstawie m.in. informacji  od kierowców najwięcej nieprawidłowości wykryliśmy w województwie opolskim (15,38 procent), warmińsko – mazurskim (10,00 procent) oraz pomorskim (9,09 procent).

W ramach kontroli gazu skroplonego LPG inspektorzy zakwestionowali 0,84 procent zbadanych próbek pobieranych na stacjach paliw. Nie stwierdzili natomiast żadnych nieprawidłowości podczas kontroli hurtowni.

Co kwestionuje Inspekcja Handlowa przy kontrolach?

UOKIK/Mariusz Marszałkowski