UOKiK zbada zgodność z prawem przejęcia jastrzębskiej elektrociepłowni przez PGNiG Termika

1 kwietnia 2016, 19:15 Alert

(Polska Agencja Prasowa)

Elektrociepłownia Łagisza

Z końcem marca PGNiG Termika złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta wniosek w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju. PGNiG Termika we wniosku poinformowało UOKiK, że koncentracja polega na nabyciu przez spółkę 100 proc. akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju.

Przypominamy, że w pierwszej połowie marca PGNiG Termika złożyło ofertę wiążącą i rozpoczęła negocjacje z Jastrzębską Spółką Węglową w sprawie zakup 100 proc. udziałów w PEC-u Jastrzębie-Zdrój.
Wcześniej JSW sygnalizowało, że jest raczej zainteresowane sprzedażą całej Spółki Energetycznej Jastrzębie, a nie tylko samego PEC-u. JSW chciało zakończyć proces sprzedaży aktywów energetycznych przed końcem marca, ale nie zrealizowało tego celu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją oraz obrotem ciepłem. Spółka sprzedaje rocznie około 3 mln GJ ciepła, które produkuje w 14 źródłach własnych o łącznej mocy zainstalowanej 257,7 MW oraz kupuje z 12 źródeł zewnętrznych producentów. Do spółki należą sieci ciepłownicze o łącznej długości ok. 260 km.