URE: Stawka opłaty OZE na 2018 rok to 0 zł

21 listopada 2017, 06:45 Alert
OZE wiatraki
Fot. BiznesAlert

Urząd Regulacji Energetyki podał komunikacie wysokość stawki opłaty OZE na przyszły rok. Stawka będzie na najniższym możliwym poziomie. Jak czytamy w komunikacie URE w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka opłaty OZE wynosie 0,00 zł/MWh.

W tym roku obowiązuje stawka OZE w wysokość 3,70 zł/MWh. Opłata OZE jest pobierana o początku lipca 2016 roku i związana jest ona z mechanizmami wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE, które zostały wprowadzone ustawą o OZE. W pierwszym roku obowiązywania stawka opłaty OZE była na poziomie 2,51 zł/ MWh.

Środki z opłaty OZE mają pokrywać tzw. ujemne saldo u wytwórców energii z OZE, które jest obliczone na podstawie różnicy między wartością sprzedaży energii elektrycznej (iloczyn ilości energii elektrycznej i indeksu TGeBase), a wartością tej energii elektrycznej ustalonej na podstawie ceny zawartej w ofercie tego wytwórcy, która wygrała aukcję

Rozliczaniem środków gromadzonych z opłaty OZE zajmuje się spółka Skarbu Państwa – Zarządca Rozliczeń. Jak ustalił portal Gramwzielone.pl w okresie od 1 lipca 2016 r. do 16 listopada br. do spółki wpłynęło z tego tytułu prawie 491,4 mln zł. W ubiegłym roku wytwarzania w systemie aukcyjnym nie rozpoczęła żadna instalacja, a w tym roku na pokrycie kosztów aukcyjnego systemu wsparcia dla OZE Zarządca Rozliczeń wydał nieco ponad 22,1 mln zł.

Urząd Regulacji Energetyki/CIRE.pl