Badania dla wsparcia amerykańskiego programu reaktora VTR uzyskały finansowanie

13 czerwca 2019, 16:45 Alert

Krajowe laboratorium Idaho National Laboratory (INL) przydzieliło kolejną dotację w wysokości 1,7 mln USD na sześć projektów badawczych, mających na celu opracowanie oprzyrządowania i narzędzi dla programu budowy w Stanach Zjednoczonych uniwersalnego reaktora testowego Versatile Test Reactor (VTR).

Dotacje przyznano następującym uniwersytetom: Virginia Commonwealth University, University of Michigan, Massachusetts Institute of Technology, Oregon State University i Purdue University (na dwa projekty). Wynoszą one od 150 000 do 375 000 USD. Jest to już druga runda finansowania uniwersytetów. Poprzednio, w październiku 2018 r. przyznano 3,9 mln USD grantów badawczych 13 uniwersytetom amerykańskim. Amerykański Departament Energii (DOE) uruchomił projekt budowy Uniwersalnego Źródła Neutronów Prędkich (Versatile Fast Neutron Source), aby zapewnić możliwość prowadzenia badań przy użyciu neutronów prędkich. Ma to pomóc USA w rozwoju zaawansowanej technologii reaktorów jądrowych.

Według DOE zdolność do prowadzenia testów z wykorzystaniem neutronów prędkich mogłaby pomóc krajowi osiągnąć cel, jakim jest rozwój zaawansowanych technologii reaktorów jądrowych. Obiekty badawcze dysponujące takimi możliwościami są obecnie dostępne tylko w kilku ośrodkach na świecie, a Stany Zjednoczone nie prowadziły tego typu prac badawczych od ponad 20 lat. Oznacza to, że amerykańscy konstruktorzy nie mieli możliwości przeprowadzania testów napromieniowania niezbędnych do opracowania koncepcji zaawansowanych reaktorów, innych niż powszechnie stosowanych reaktorów lekkowodnych, które wykorzystują zwykłą (lekką) wodę do chłodzenia rdzenia. Reaktor VTR ma stanowić takie źródło neutronów prędkich, niezbedne do testowania konstrukcji zaawansowanych reaktorów, nowych rodzajów paliwa i innych materiałów reaktorowych.

Ustawa o zdolnościach innowacyjnych w dziedzinie energii jądrowej (Nuclear Energy Innovation Capabilities Act – NEICA), która weszła w życie we wrześniu 2018 r. nakłada na DOE obowiązek opracowania źródła neutronów prędkich na bazie reaktora, które będzie przeznaczone do testowania zaawansowanych paliw i materiałów reaktorowych oraz do uruchomienia programu badawczego służącego zwiększeniu zdolności do opracowywania nowych technologii reaktorów z wykorzystaniem wysokowydajnych technik modelowania komputerowego i symulacji. Na lidera projektu wyznaczone zostało Narodowe Laboratorium DOE w Idaho (INL). Uruchomienie programu budowy reaktora VTR zostało ogłoszone 28 lutego przez amerykańskiego Sekretarza ds. Energii Ricka Perry’ego podczas wspólnej konferencji prasowej z dyrektorem wykonawczym Międzynarodowej Agencji Energii (MAE), Fatihem Birolem. VTR wyeliminuje „lukę badawczą” i „drastycznie” przyspieszy czas niezbędny do testowania, rozwoju i certyfikowania zaawansowanych technologii reaktorowych, a także będzie kluczowym elementem w tworzeniu nowych paliw, materiałów, oprzyrządowania i detektorów – stwierdza DOE.

Projekty uniwersyteckie, finansowane przez DOD „pomogą nam określić niezbędne możliwości testowe, których VTR będzie potrzebować, aby wspierać zaawansowane technologie jądrowe rozwijane przez firmy amerykańskie” – powiedział Kemal Pasamehmetoglu, dyrektor wykonawczy programu VTR. Laboratorium INL zleciło firmie GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) zaprojektowanie i oszacowania kosztów budowy VTR, bazując na koncepcji zintegrowanego reaktora prędkiego chłodzonego ciekłym sodem PRISM. Firma Bechtel ma natomiast dostarczyć projekt koncepcyjny otaczających obiektów niejądrowych. Reaktor VTR ma być zlokalizowany na terenie należącym do INL, 75 km na zachód od Idaho Falls w stanie Indiana. Według DOE reaktor może zostać ukończony i rozpocząć pracę „już w 2026 roku”.

World Nuclear News/CIRE.pl