Ustawa terminalowa nie podniesie cen gazu

20 kwietnia 2018, 08:30 Alert
Terminal LNG Cove Point. Fot. Dominion Energy
Terminal LNG Cove Point. Fot. Dominion Energy

Realizacja inwestycji zaplanowanych w tzw. ustawie terminalowej spowoduje wzrost taryfy przesyłowej, ale w perspektywie powinna przyczynić się do spadku cen gazu dla odbiorców – napisano w ocenie skutków regulacji do projektu ustawy.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. W projekcie ustawy przewidziano rozwiązania zapewniające usprawnienia procesu realizacji inwestycji w systemie przesyłowym gazu.

„Realizacja inwestycji towarzyszących skutkować będzie poniesieniem przez inwestora znaczących wydatków inwestycyjnych, co przełoży się na zmianę wysokości taryfy przesyłowej. Niemniej, realizacja przedsięwzięć polegających na rozbudowie i budowie połączeń międzysystemowych pozwoli na dywersyfikację źródeł dostaw gazu, zapewniając tym samym dostęp do globalnych rynków gazu o zróżnicowanych cenach za surowiec (niższych niż wynikające z realizowanego kontraktu długoterminowego zawartego z Gazpromem)” – napisano w osr.

„Należy podkreślić, że opłata przesyłowa stanowi ok. 7-10 proc. sumarycznej ceny dostaw gazu dla odbiorców. Oznacza to, że nawet przy wzroście stawek przesyłowych, cena końcowa dla odbiorców może ulec obniżeniu. Dodatkowo, rozbudowa systemu pozwoli na rozwój usług tranzytowych (w kierunku Litwy, Ukrainy czy Słowacji) z wykorzystaniem krajowego systemu przesyłowego. Zakłada się, że wzrost wolumenu przesyłanego gazu będzie skutkować obniżeniem stawek przesyłowych” – dodano.

Polska Agencja Prasowa

Stępiński: Czy Lex Baltic Pipe otworzy szerzej Bramę Północną?