Veolia: Zwlekanie z walką o ochronę klimatu zwiększa dług ekologiczny

20 lutego 2019, 10:15 Alert
klimat

Podczas konferencji pod hasłem „Klimat: co teraz?”, która odbyła się w Paryżu, Veolia przedstawiła swoją wizję działań, które powinny być zrealizowane w celu ograniczenia zmian klimatycznych. Prezes koncernu zapowiedział też globalny przegląd jego aktywów – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Podczas połączeń „na żywo” z zakładami Veolii w różnych częściach świata zaprezentowane zostały trzy projekty wdrożone przez francuską firmę. Pierwszy dotyczył programu zeroemisyjności CO2 i zamkniętego obiegu wody w fabryce Renault w Tangerze w Maroku, a drugi związany był z efektywną produkcją i dystrybucją ciepła we francuskim Le Mans. Trzeci z zaprezentowanych projektów dotyczył odzysku ciepła odpadowego ze sprężarek w największej odlewni głowic cylindrowych w Europie – Odlewni Volkswagen Poznań.

– Tylko dzięki swoim rozwiązaniom sektor usług środowiskowych może zapewnić do 30 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych potrzebnej do utrzymania wzrostu temperatury poniżej 2 st. C – powiedział cytowany przez „Rzeczpospolitą” Antoine Frérot, prezes i dyrektor generalny Veolii.

Według Antoine Frérot kluczowym wyzwaniem dla biznesu do 2030 r. dotyczącym zahamowania wzrostu globalnej temperatury jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Według prezesa Veolii potrzeba rozwiązań technologicznych dotyczących m.in. efektywności energetycznej w przemyśle i efektywności energetycznej budynków. – Istotne jest efektywne wykorzystanie dystrybucji ciepła systemowego do budynków. To znacznie lepsze rozwiązanie niż produkcja ciepła z indywidualnych źródeł, bez względu na rodzaj ich zasilania. Wreszcie istotne jest ograniczenie strat energii – powiedział cytowany przez „Rzeczpospolitą” Antoine Frérot.

– Po drugie, ważne jest powszechne wprowadzenie takich rozwiązań. Wreszcie przyjęcie w skali globalnych regulacji, które nakłonią podmioty obciążające środowisko do skorzystania z tych rozwiązań. Dla mnie kluczowym sposobem na to jest podniesienie kosztów emisji dla emitentów. I wykorzystanie tych pieniędzy na działania ograniczające zanieczyszczenie środowiska, na przykład poprzez wsparcie dla podmiotów inwestujących w zmniejszanie emisji. Takie rozwiązanie miałoby efekt podwójny: pozwoliłoby nie tylko ograniczyć emisje emitentów, ale też przyspieszyć ich obniżanie przez podmioty już działające w tym kierunku – mówił dalej cytowany przez gazetę Antoine Frérot.

Podczas konferencji prezes Veolii zapowiedział też globalny przegląd aktywów koncernu, działającego obecnie w ok. 50 krajach. Główne aktywa pod względem potencjału wzrostu i generowania zysków będą intensywnie rozwijane, a w innych działalność będzie kontynuowana. Podczas trwającego kilka miesięcy przeglądu mogą zostać również wskazane aktywa, które będą wygaszane – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

W tym kontekście Frederic Faroche, prezes i dyrektor generalny Veolii w Polsce zwrócił uwagę, że potencjał wzrostu firmy w naszym kraju jest znaczny. – Widzimy tu możliwości rozwoju naszej działalności biznesowej – powiedział cytowany przez „Rzeczpospolitą” Frederic Faroche.

Rzeczpospolita/CIRE.PL