Walka ze smogiem według ministerstwa środowiska: polskie kotły na polski węgiel

24 marca 2017, 10:45 Środowisko

Ochrona powietrza w Polsce według ministerstwa środowiska sprowadza się do tego, żeby w dobrym polskim kotle było dobre polskie paliwo węglowe.

– Główną przyczyną powstawania smogu albo niskiej jakości powietrza w Polsce jest przede wszystkim to, że paliwa, które są używane przez osoby indywidualne,wielokrotnie są niskiej i słabej jakości, a urządzenia kotłowe, które są używane właśnie przez obywateli, czasami też nie spełniają odpowiednich norm – powiedział w Sejmie podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Gajda. – Dlatego też konieczne jest wprowadzenie w najbliższym czasie – i te rzeczy się dzieją – dwóch rozporządzeń, z których jedno dotyczy standardów jakości paliw, co jest realizowane przez Ministerstwo Energii, a drugie – standardów jakości kotłów, i to jest realizowane przez Ministerstwo Rozwoju.

Wiceminister dodał, że rozporządzenie o standardach kotłów jest już rozpatrywane w Komisji Europejskiej. Ten dokument wymaga notyfikacji w KE. Natomiast zmiana ustawy o standardach dla paliw o odpowiedniego rozporządzenia, jest procedowana. Dzisiaj ( 23 marca – red.) w Ministerstwie Energii jest spotkanie uzgadniające poprawki do ustawy.

W odpowiedzi na poselsile pytanie, jakie środki aktualnie Polska ma do dyspozycji w ramach zabiegania o poprawę jakości powietrza – wiceminister powiedział: –  Chciałbym zauważyć, że na poziomie rządowym instytucją, która wdraża różnego rodzaju programy i koordynuje od strony finansowej działalność prośrodowiskową generalnie, bo to nie jest tylko ochrona powietrza, jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który aktualnie w ramach programu „Infrastruktura i środowisko” na lata 2014–2020.

Chodzi o obecny okres programowania środków unijnych, na różnego rodzaju działania i poddziałania, które mają na celu finansowanie ochrony atmosfery w Polsce. Chciałem tylko wymienić tutaj kilka tych podstawowych programów, które funkcjonują. Są to: wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii w odnawialnych źródłach, podłączenie tych inwestycji do sieci, promowanie efektywności energetycznej odnawialnych źródeł energii, wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wysokosprawnej kogeneracji, rozwój sieci ciepłowniczych i chłodniczych oraz efektywna dystrybucja energii i ciepła.

Wiceminister zaznaczył, że po raz pierwszy w historii swojej działalności NFISiGW uruchomił taki program specjalny, dedykowany miejskim sieciom ciepłowniczym oraz ciepłowniom komunalnym, który daje możliwość dofinansowania przyłączeń nowych odbiorców ciepła, tak że w ten sposób będziemy zmniejszać ilość energii wytwarzanej w indywidualnych kotłach domowych, dzięki temu, że osoby, które się zdecydują na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, będą wpięte do systemu ciepłowniczego i w sposób naturalny już nie będą emitować zanieczyszczeń.

– Natomiast generalnie sprawa związana z ochroną powietrza w Polsce sprowadza się do tego, żeby w dobrym polskim kotle było dobre polskie paliwo, węglowe – podkreślił wiceminister Gajda – Dlatego że węgiel jest cały czas najtańszym i najbardziej kalorycznym surowcem do wytwarzania energii. szczególnie jeśli chodzi o tereny niezurbanizowane, nie tylko w miastach. Nie powinniśmy z niego rezygnować.

Wiceminister poinformował, że  proces związany z gazyfikacją z przyłączeniami do sieci gazowej też cały czas postępuje. Ale trzeba pamiętać, że jednak gaz jest droższy niż paliwo węglowe, co powoduje, że nie wszystkich po prostu na to stać. Dlatego w zależności od zasobności portfela jednak część osób cały czas pozostaje przy węglu.

Jeśli chodzi o to, jakimi jeszcze środkami finansowymi dysponuje NFOŚiGW w ramach walki ze smogiem. to Gajda wymienił Norweski Mechanizm Finansowy. Fundusz jest jego operatorem. Ten Mechanizm ma zgromadzone ok. 140 mln euro i te pieniądze będą cały czas, sukcesywnie użytkowane w tym celu, żeby jakość powietrza w Polsce się poprawiała. Oprócz tego mamy nową perspektywę norweską, która będzie funkcjonować po roku 2017. To są także ważne elementy walki o czyste powietrze.

Jeśli chodzi o województwo śląskie, to specjalnie dla tego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi program indywidualny. Chodzi o kompleksową likwidację niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Przeznaczono na ten cel 240 mln euro, program jest cały czas realizowany.

Natomiast jeśli chodzi o to, co jest związane z programami należącymi do marszałków, to w zasadzie, można powiedzieć, są one najważniejsze, aby poprawić w Polsce jakość powietrza i generalnie jakość środowiska. Dlatego, że w ramach regionalnych programów operacyjnych to marszałkowie mają ogromne środki zgromadzone po to, ażeby tę jakość poprawiać. Są to kwoty idące w miliardy złotych – zakończył wiceminister Gajda.