Walki wokół największej elektrowni jądrowej w Europie. Nie ma skażenia

4 marca 2022, 06:04 Alert

Rosyjski agresor prowadzi działania wojenne w pobliżu największej elektrowni jądrowej na świecie pod Zaporożem. Pocisk wywołał pożar w budynku szkoleniowym. Nie wzrosło promieniowanie, ale Ukraina ostrzega przed skażeniem, do którego jeszcze nie doszło, i wzywa do natychmiastowego zawieszenia broni. Ukraina przyznała w okolicach godz. 8.00 czasu polskiego, że obiekt został przejęty przez Rosjan.

Elektrownia jądrowa Zaporoże. Fot. Wikimedia Commons.
Elektrownia jądrowa Zaporoże. Fot. Wikimedia Commons.

Pocisk rosyjski uderzył w instalacje szkoleniowe Elektrowni Zaporoże w Energodarze na Ukrainie. – Armia rosyjska strzela ze wszystkich stron po Elektrowni Zaporoże, największej elektrowni jądrowej w Europie. Pożar już trwa. Jeśli dojdzie do wybuchu, będzie to katastrofa dziesięć razy większa niż Czarnobyl – ostrzega minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. – Rosjanie muszą natychmiast zawiesić broń, dopuścić strażaków i wytyczyć strefę bezpieczeństwa – dodał.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej podała, że póki co nie doszło do wzrostu promieniowania wokół Zaporoża. – Nie ma uszkodzeń systemów ważnych dla bezpieczeństwa jądrowego Zaporoskiej EJ w zw. z ostrzałem artyleryjskim – informuje ukraiński dozór jądrowy. Na terenie elektrowni nie odnotowano wzrostu poziomu promieniowania. Sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje w normie – podaje Polska Agencja Atomistyki.

– 3 marca Rada Gubernatorów MAEA w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia, zwołanego na wniosek Polski i Kanady, przyjęła rezolucję potępiającą rosyjską agresję na Ukrainę oraz wzywającą do zaprzestania wszelkich działań przeciwko obiektom jądrowym na jej terytorium – podała PAA. Rezolucja wzywa także Federację Rosyjską do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań wymierzonych przeciwko oraz na terenie Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej oraz przeciwko wszelkim innym obiektom jądrowym na Ukrainie.

Rosjanie nie odpowiedzieli na tę rezolucję. Trwają walki pod Zaporożem.

Według TV Priamyj godz. 5.20 czasu polskiego miało dojść do ugaszenia pożaru w Elektrowni Zaporoże.

Władze ukraińskie przekazały Reutersowi około godz. 8.00 czasu polskiego, że obiekt został przejęty przez Rosjan.

Reuters/Wojciech Jakóbik

AKTUZALIZACJA, 4 marca 2022 roku, godz. 8.05, informacje Reutersa