Wasiak: Współpraca i dialog mają doprowadzić do sprawniejszej realizacji projektów kolejowych

18 września 2015, 10:00 Infrastruktura

Główne założenia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, inwestycje w infrastrukturę kolejową w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz zasady współpracy z wykonawcami to główne tematy poruszane podczas spotkania minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak z przedstawicielami branży kolejowej. W rozmowach, które odbyły się 17 września 2015 r., wzięli udział przedstawiciele inwestora, czyli PKP Polskich Linii Kolejowych oraz firm wykonawczych. Uczestniczył w nich także wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka.

“Konstruktywny dialog wykonawców projektów infrastrukturalnych i głównego zamawiającego, czyli PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest bardzo istotny, szczególnie w kontekście ogromnej skali inwestycji w sektorze kolejowym w perspektywie finansowej 2014 – 2020” – powiedziała minister Maria Wasiak.

MSZ_MMW_17_09_2015

“Jestem przekonana, że taka dyskusja jest potrzebna dla lepszego zrozumienia racji wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, co w efekcie ma doprowadzić do sprawniejszej realizacji projektów” – dodała minister Wasiak.

MMW_17-09-2015-dialog_1

Obecni na spotkaniu przedstawiciele firm wykonawczych przedstawiali stronie rządowej i zamawiającemu, czyli PKP PLK swoje uwagi i propozycje dotyczące usprawnienia procesu inwestycyjnego.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały również główne założenia przyjętego 15 września 2015 r. przez Radę Ministrów Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. (KPK). Jego realizacja przyniesie istotne zmiany dla całego rynku transportowego w Polsce.

17_09_2015_wykonawcy_2

Dzięki realizacji KPK wzrośnie długość linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością powyżej 160 km/h. Znacznie poprawią się również warunki kolejowych przewozów towarowych, co powinno dać impuls rozwojowy wielu regionom w Polsce.

PKP Polskie Linie Kolejowe zaprezentowały natomiast założenia Wielkiej Ofensywy Inwestycji Kolejowych (WOIK). Tylko w tym roku PKP PLK ogłasza przetargi na 11 mld zł. Kontrakty będą finansowane ze środków nowej perspektywy UE, według usprawnionych procedur, z profesjonalnym sprawdzaniem jakości, przy coraz lepszej współpracy z wykonawcami.

Wśród działań realizowanych przez PKP PLK w ramach WOIK znajduje się m.in. nowa forma dialogu z uczestnikami procesu inwestycji kolejowych. Utworzona ma zostać rada z udziałem firm i liderów branży kolejowej, którzy podzielą się doświadczeniami w zakresie usprawnienia procesu inwestycyjnego.

Źródło: Minister Infrastruktury i Rozwoju