W październiku spadły ceny węgla dla energetyki i ciepłownictwa

3 grudnia 2018, 15:00 Alert

W październiku tego roku nieznacznie spadły w odniesieniu do września ceny węgla kamiennego zarówno dla energetyki, jak i dla ciepłownictwa – wskazują indeksy cenowe publikowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP).

Zwały węgla. Fot. Węglokoks
Zwały węgla. Fot. Węglokoks

Katowicki oddział ARP, monitorujący sytuację w górnictwie węgla kamiennego, podał w poniedziałek wartości, jakie osiągnęły w październiku tego roku dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego. Z danych wynika, że w tym miesiącu krajowe ceny węgla dla energetyki były o ponad 16,6 proc. wyższe (34,69 zł na każdej tonie) niż w październiku 2017 r., a dla ciepłownictwa o ponad 20 proc. wyższe. Porównywalny poziom cen notowany był ostatnio pięć lat temu, w 2013 roku.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 – dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). Indeks cenowy węgla dla energetyki (PSCMI1) w październiku br. osiągnął wartość 243,44 zł za tonę (wobec 245,38 zł za tonę we wrześniu), co w przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię oznacza 11,28 zł za gigadżul. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca wartość indeksu zmniejszyła się o 0,8 proc.

Indeks węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) w październiku – już czwarty miesiąc z rzędu, a piąty w tym roku – utrzymał się powyżej 300 zł za tonę (304,73 zł za tonę w październiku, wobec 309,50 zł we wrześniu i 301,60 zł za tonę w sierpniu), zmniejszając jednak o 1,5 proc. swój wynik sprzed miesiąca. W przeliczeniu na jednostki ciepła indeks wyniósł w październiku 12,62 zł za gigadżul, wobec 12,83 zł za gigadżul we wrześniu i 12,46 zł w sierpniu.

Jak podaje ARP, w październiku znacząco wzrosła ilość węgla sprzedanego do ciepłowni zawodowych i niezawodowych – w tym zakresie nastąpił skok prawie o 37 proc. w porównaniu z wrześniem br. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła również (o 48,1 proc.) sprzedaż węgla do energetyki przemysłowej oraz o 14 proc. sprzedaż do energetyki zawodowej.

„Równocześnie wzrosła więc ilość produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego. We wrześniu było to 6664 GWh, a w październiku 7070 GWh” – podała Agencja, wskazując, iż oznacza to wzrost o 6 proc. w październiku, w odniesieniu do września br. Na rynku międzynarodowym, w październiku o 1,3 proc. (w odniesieniu do września) zmalała wartość miesięcznego indeksu DES ARA (wskaźnik cen węgla w europejskich portach Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) – wyniosła 99,04 USD za tonę.

„Porównując jednak tę wartość z poprzednimi latami, w bieżącym roku za węgiel w portach ARA trzeba zapłacić o 9 proc. więcej niż w 2017 r. i 27 proc. więcej niż w roku 2016” – wskazują analitycy ARP. W przeliczeniu na warunki portów ARA wartość polskich indeksów w październiku br. wyniosła 75,56 USD za tonę dla węgla dla energetyki oraz 84,58 USD za tonę węgla dla ciepłownictwa.

ARP oblicza miesięczne indeksy wspólnie z Towarową Giełdą Energii. Bazują one na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto „na wagonie” w punkcie załadunku – bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Analiza indeksów w ostatnich miesiącach wskazuje, że choć ceny węgla energetycznego są najwyższe od pięciu lat, wciąż jest to poniżej rekordowego poziomu z pierwszych miesięcy 2012 r., kiedy indeks obrazujący krajowe ceny węgla dla energetyki wynosił maksymalnie 283,61 zł, a dla ciepłownictwa 357,65 zł.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Wyznaczane są co miesiąc na podstawie danych przetwarzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przy współpracy Towarowej Giełdy Energii. Obie instytucje wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie są współwłaścicielami metodologii obliczania indeksów.

Polska Agencja Prasowa