Węgry i Chorwacja podpisały memorandum ws. obustronnego transportu gazu

21 czerwca 2017, 13:30 Alert

Węgry i Chorwacja podpisały we wtorek w Budapeszcie porozumienie intencyjne w sprawie umożliwienia obustronnego transportu gazu. Na uroczystości był obecny wiceszef KE ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz.

Fot. Plincaro

Jak podkreślił po podpisaniu dokumentu szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto, z punktu widzenia bezpieczeństwa zaopatrzenia Węgier w energię jest niezbędne, by w przyszłości kraj mógł kupować gaz także z kierunku południowego, i dlatego porozumienie na znaczenie strategiczne.

Według Szijjarto bezpieczeństwo energetyczne nadal jest w Europie Środkowej sprawą nadzwyczaj krytyczną i w interesie gospodarczym państw regionu oraz w interesie ich bezpieczeństwa narodowego leży stworzenie infrastruktury transportu energetycznego w kierunku północ-południe.

Szijjarto ocenił, że budowa infrastruktury od strony południowej znacznie odstaje od północnej, i podkreślił, że Węgry nie są obecnie w stanie kupować gazu z południa – węgiersko-chorwackimi i węgiersko-rumuńskimi rurociągami można transportować gaz tylko do sąsiadów Węgier.

Według zawartego w podpisanym dokumencie terminarza już od 2019 r. można by transportować gaz z Chorwacji na Węgry – dodał. Szijjarto podkreślił przy tym, że ważnym warunkiem tego, aby Węgry mogły kupować gaz z południa, jest zbudowanie terminalu skroplonego gazu w Chorwacji.

Minister powiedział, że w celu stworzenia połączenia z południowoeuropejskim korytarzem gazowym Węgry prowadzą też intensywne rozmowy z Serbią i Rosją o modernizacji narodowych sieci gazociągowych i ich połączeniu. Jak dodał, oznaczałoby to budowę gazociągu wzdłuż trasy planowanego wcześniej rurociągu South Stream, ale o mniejszej przepustowości. Wcześniej minister mówił, że gazociąg miałby zostać zbudowany w krótkim terminie i powstać wzdłuż trasy South Stream, jednak biegłby z Rosji nie bezpośrednio do Bułgarii, lecz najpierw do Turcji.

Szefczovicz pogratulował Węgrom i Chorwacji podpisania dokumentu, który w jego przekonaniu „oznacza godny pochwały i potrzebny zwrot w chorwacko-węgierskich stosunkach energetycznych”. Zapewnił też, że Komisja Europejska będzie odgrywać aktywną rolę w monitorowaniu realizacji porozumienia. Według niego odzwierciedla ono unijny cel, którym jest stworzenie dostępu do źródeł czystej energii w przystępnych cenach poprzez unię energetyczną.

Pytany o różnicę zdań między KE a Węgrami w kwestii unii energetycznej wiceszef KE powiedział, że według Komisji „trzeba trochę zliberalizować rynek energetyczny”, bo w wielu państwach członkowskich występuje nadregulacja, szczególnie rynku cen prądu.

Szijjarto zaznaczył ze swej strony, że utrzymywanie niskich cen energii ma z punktu widzenia Węgier znaczenie strategiczne, gdyż jest to istotny czynnik konkurencyjności. Powiedział też, że zdaniem Budapesztu decyzje dotyczące cen energii powinny pozostać w rękach rządów narodowych.

Polska Agencja Prasowa