Wendel: Nowy most w Rzeszowie

16 lutego 2015, 12:51 Drogi

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel wzięła udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę mostu w Rzeszowie, będącego elementem większego przedsięwzięcia związanego z poprawą funkcjonowania komunikacji publicznej w mieście – poinformowało ministerstwo infrastruktury i rozwoju.

– Rzeszów nie tylko wzbogaci się o ważną przeprawę na Wisłoku, ale dzięki inwestycji, domknie północną obwodnicę śródmieścia – powiedziała Iwona Wendel, wiceminister infrastruktury i rozwoju.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rozwój Polski Wschodniej. Kontrakt w formule projektuj i buduj realizuje Bilfinger Infrastructure S.A. Projekt przygotowała firma Mosty Gdańskie. Przedsięwzięcie o wartości ponad 183 mln zł (z czego ok. 98,5 mln zł to unijna dotacja), zakłada wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w centrum miasta oraz budowę sieci drogowo-ulicznej (ponad 1,8 km) od skrzyżowania ul. Rzecha i ul. Załęskiej do ulicy Lubelskiej.

– Most nad Wisłoką, o długości ponad 480 m i wysokości ok. 110 m (drugi pod względem wysokości w Polsce), będzie częścią trasy. Realizacja inwestycji umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum i skróci czas przejazdu autobusów miejskich – zaznaczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju. – Zachęci to osoby poruszające się samochodami do korzystania z komunikacji miejskiej i wpłynie na poprawę mobilności mieszkańców Rzeszowa i okolic. Poprawi się dojazd do lotniska w Jasionce oraz strefy ekonomicznej.

Wiceminister Iwona Wendel dodała, że przełoży się to na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta i regionu.

– Budowa toczy się szybciej, niż założono w harmonogramie – podkreśliła Iwona Wendel. – Jest to dobra prognoza dla dalszej realizacji projektu. Inwestycja  stanowi ważne dopełnienie, realizowanego również z funduszy Programu Rozwój Polski Wschodniej, projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Obejmuje on rozbudowę i przebudowę układu komunikacyjnego na potrzeby transportu miejskiego, zakup nowoczesnego taboru autobusowego oraz wdrożenie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS). Koszt całkowity to ponad 330 mln zł, w tym ponad 250 mln zł to środki UE.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju/Bilfinger Infrastructure SA