Wiceminister MON z wizytą w Kijowie

20 stycznia 2015, 11:32 Alert

(MON)

Podsekretarz stanu w MON Robert Kupiecki przebywał w poniedziałek z wizytą w Kijowie w składzie delegacji prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz. 

Wiceminister Kupiecki przeprowadził konsultacje z Iwanem Rusnakiem – I zastępcą ministra obrony Ukrainy oraz gen. broni Leonardem Hołopatiukiem – zastępcą ministra obrony Ukrainy ds. integracji europejskiej. Wiceszefowie ukraińskiego resortu obrony podziękowali za dotychczasową pomoc udzieloną przez polski MON. 

Omówiono sytuację bezpieczeństwa na wschodniej Ukrainie, współpracę w formacie dwu- i wielostronnym oraz wspólnie realizowane projekty służące transformacji ukraińskich sił zbrojnych (m. in. z zakresu logistyki, standaryzacji, zwalczania korupcji, szkolnictwa wojskowego, współpracy w ramach brygady LITPOLUKR). 

Wiceminister Robert Kupiecki wziął również udział w rozmowach plenarnych pod przewodnictwem premierów Polski i Ukrainy E. Kopacz i A. Jaceniuka.