Wieczorek: Łatwiej lądem do portu kołobrzeskiego

30 kwietnia 2014, 11:05 Drogi
Piotr Wieczorek Skanska

W Kołobrzegu powstaje estakada prowadząca prosto do portu. Obecnie trwa montaż konstrukcji głównego mostu. Dzięki projektowi o wartości ok. 33 mln zł netto, którego wykonawcą jest Skanska, do końca br. miasto wzbogaci się o 104-m most drogowy oraz dwie estakady o łącznej długości 203 m.

– Dotychczas wykonane zostały wszystkie roboty palowe, podpory mostu głównego oraz estakad. Zakończyliśmy także prace związane w budową dwóch murów oporowych oraz prace związane z montażem rusztowania, deskowaniem i zbrojeniem przyszłej estakady – mówi Piotr Wieczorek, Kierownik Robót Mostowych, Skanska.

Obecnie na budowie trwa montaż stalowego rusztu mostu głównego. Ponadto realizowane są prace przygotowawcze do sprężenia jednej z estakad przy jednoczesnym wykonywaniu robót zbrojarskich.

-W najbliższym czasie planujemy zakończenie przebudowy ul. Solnej, a w kolejnych miesiącach będziemy prowadzić roboty zasadnicze oraz prace wykończeniowe w zakresie drogowym i mostowym – twierdzi Wieczorek. Teraz przed wykonawcą stoi zadanie związane ze scaleniem stalowego rusztu oraz montażem łuków mostu głównego. Ponadto kolejny etap prac przewiduje betonowanie drugiej estakady, od strony ulicy Portowej oraz wykonanie żelbetonowych schodów.

W ramach inwestycji zbudowany zostanie nowy odcinek ulicy o dł. blisko 800 m – od ul. Portowej do ul. Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej. Wzniesiony zostanie most drogowy nad rzeką Parsętą oraz dwie estakady. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa skrzyżowania ulic Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej, budowa murów oporowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz budowa ekranu akustycznego. Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Spójności.