WindEurope apeluje: Potrzeba więcej miejsca dla offshore, aby sprostać neutralności klimatycznej

26 listopada 2019, 15:15 Energetyka

W Kopenhadze rozpoczęła się kolejna konferencja wiatrowa WindEurope. Tym razem branża apeluje o zwiększenie przestrzeni dla nowych farm wiatrowych na morzu. Inaczej zdaniem branży zrealizowanie celu neutralności klimatycznej nie zostanie osiągnięta.

WindEurope 2019. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
WindEurope 2019. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Problemy na lądzie rzucają się cieniem na morze

W Kopenhadze rozpoczęła się konferencja WindEurope 2019. Prezes europejskiego stowarzyszenia wiatrowego Gunnar Groebler, współodpowiedzialny w szwedzkiej firmie Vattenfall za rozwój sektora wiatrowego, powiedział, że Europa potrzebuje współpracy między różnymi krajami w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich oraz wsparcia polityków w zakresie rozbudowy sieci i długoterminowej strategii zapewniającej bezpieczeństwo finansowe.- W przeciwnym razie możemy nie zrealizować celów dekarbonizacji – powiedział.

Vattenfall: Problemy lądowych farm wiatrowych mogą zagrozić offshore

Offshore kluczem do neutralności klimatycznej

Książę Danii, Fryderyk podkreślił podczas inauguracyjnego wystąpienia, że istotną częścią zielonej transformacji będą morskie farmy wiatrowe. – Offshore odgrywa kluczową rolę w rosnącym zapotrzebowaniu na energię. Innowacje w branży wiatrowej mogą pozwolić na jeszcze więcej, dostarczając energię na potrzeby ogrzewania, transportu i przemysłu – powiedział.

Minister energii i klimatu Danii Dan Jorgensen podkreślił, zaś, że zielona transformacja zmienia społeczeństwa. – Nie powinna jednak doprowadzać do nierówności społecznych. – Potrzebujemy sprawiedliwej transformacji energetycznej a sektor wiatrowy gwarantuje, że będzie to możliwe. Młodzi ludzie protestują na naszych ulicach. Boją się o swoją przyszłość. Powinniśmy ich słuchać i znajdować rozwiązania. Morskie farmy wiatrowe mogą odgrywać ważną rolę w dekarbonizacji Europy –  powiedział Duńczyk.

Zdaniem Ditte Juul Jørgensen, 450 GW mocy zainstalowanej w offshore, które zakłada Komisja Europejska do 2050 roku, pozwolą osiągnąć cel neutralności klimatycznej za 30 lat. – Mamy dobre podstawy prawne, aby to osiągnąć. Mamy także fundusze, które wesprą nas w tym działaniu, np. fundusz sprawiedliwej transformacji energetycznej czy środki pochodzące z nowego zielonego ładu – wskazała.

Polsko – litewska współpraca na Bałtyku

Minister energetyki Litwy Žygimantas Vaičiūnas, obecny także podczas pierwszego panelu podkreślił, że sama Litwa ma potencjał i ambicje rozwoju ok 3-4 GW, a dzięki rozwojowi sieci poprzez realizację projektu kabla podmorskiego między Polską a Litwą pojawi się możliwość obniżenia kosztów poprzez podłączenia farm wiatrowych bezpośrednio na morzu. – Polska także ma duże plany rozwoju morskich farm wiatrowych. Powstało niedawno ministerstwo klimatu, które może u naszych sąsiadów przyspieszyć rozwój tego sektora – dodał.

Uwolnić potencjał offshore

Philippe Kavafyan, drektor Generalny MHI Vestas, powiedział, że wiatr na morzu ma teraz odgrywać kluczową rolę w dekarbonizacji Europy. – Decydenci, korporacje i obywatele jako całość powinni współpracować, aby uwolnić w pełni potencjał. Dzisiejsza pomoże ukształtować kamień węgielny, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. – powiedział.

Martin Neubert, dyrektor wykonawczy, działu Offshore duńskiej firmy , Ørsted podkreślił, że Europa, która całkowicie będzie opierać się na zielonej energii, zapewni wszystkim Europejczykom zrównoważony wzrost. – To ogromne zadanie, ale mamy pod ręką technologie i rozwiązania. Morska energia wiatrowa jest potrzebna na dużą skalę, a przemysł jest gotowy na dostarczenie naszej podstawowej części europejskiego zielonego porozumienia. – powiedział.

Podczas panelu dotyczącego osiągnięcia celu mocy zainstalowanej morskich farm wiatrowych do 2050 roku w wielkości 450 GW, Anja-Isabel Dotzenrath prezes RWE Renewables podkreśliła rolę kształtowania modelu systemu wsparcia, tak, aby dane technologie OZE nie konkurowały między sobą i nie kanibalizowały się wzajemnie. – Projektowanie rynku stanowi istotne ryzyko. Rynki energii elektrycznej nie są gotowe na rynek wypełniony energią odnawialną – wskazała.

Podkreśliła także rolę wodoru, przy produkcji zielonego gazu, który może być kluczowy dla dekarbonizacji, a miejsc jego produkcji w Europie jest wciąż niewiele.

Z kolei – Eddie O’Connor, prezes firmy SuperNode zaapelował o potrzebę rozwoju jednej „super sieci przesyłowej” i jednego europejskiego operatora przesyłowego, który pomoże w dostarczaniu energii z wiatru do krajów, które takiego potencjału nie mają jak Europa Środkowo – Wschodnia.

Aby obniżyć koszty budowy morskich farm wiatrowych zdaniem Ulrik Stridbæk z duńskiej firmy Orsted, W Europie muszą powstawać hybrydowe morskie projekty farm wiatrowych. – Dwa kraje powinny zdecydować i powołać jeden. Doprowadzi to do korzyści społecznych i zwiększy bezpieczeństwo dostaw. – powiedział Duńczyk.

WindEurope: 450 GW w offshore do 2050 roku. Blisko 30 GW w Polsce

Europa dysponuje obecnie 20 GW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych. Komisja Europejska zakłada zgodnie z rozwojem z danego scenariusza rozwój morskich farm wiatrowych między 230 a 450 GW.

Jednak zdaniem dyrektora generalnego, Gilesa Dicksona, mając zaledwie 20 GW, aby osiągnąć zakładany cel musimy oddawać co roku 3 GW, więc tempo musiałoby znacząco wzrosnąć.

Mając zaledwie 20 GW morskiej energii wiatrowej zainstalowanych w Europie, roczne instalacje musiałyby gwałtownie przyspieszyć z dzisiejszych 3 GW rocznie Po 2025 roku przyrost ten powinien przyspieszyć do 7 GW. Jednak jak wynika z raportu WindEurope, jedną kluczowych przeszkód, aby osiągnąć 450 GW do 2050 orku jest znalezienie miejsca dla nowych farm wiatrowych, ponieważ co najmniej 60 procent Morza Północnego jest niedostępna ze względów środowiskowych lub branż już tam obecnych jak rybołówstwo, żegluga czy siły zbrojne. Aby osiągnąć 450 GW roczny przyrost powinien wynieść 20 GW rocznie. Europejskie stowarzyszenie wiatrowe podkreśla, że zbyt restrykcyjne podejście rządów do udostępniania nowych obszarów morskich dla nowych morskich farm wiatrowych sprawia, że koncerny wydają na ten cel mniej niż mogły. Przedstawiciele WindEurope podkreślają, że obecnie rządy reprezentują podejście sektorowe, polegające na wydzielaniu morza na poszczególne obszary, jak żegluga, rybołówstwo i morskie farmy wiatrowe, nie próbując łączyć przeznaczenia tych obszarów.

Ponadto zgodnie z raportem, aby zrealizować 450 GW do 2050 roku, inwestycje kapitałowe w morską energię wiatrową i sieci przesyłowe musiałyby wzrosnąć z około 6 miliardów euro rocznie w 2020 roku do 23 miliardów euro do 2030 roku, a następnie do 45 miliardów euro rocznie.

Zgodnie z danymi raportu WindEurope, do 2050 roku Polska może zrealizować 28 GW mocy zainstalowanej. Przyczyn jednak zgodnie z ostatnią wersją polityki energetycznej Polski do 2040 roku, może to być prawie 8 GW.

Opracowanie Bartłomiej Sawicki

WindEurope: Do 2050 roku moc z offshore w Europie może wynieść 450 GW