Włodzimierz Hereźniak został nowym prezesem JSW

15 lipca 2019, 08:45 Alert

W sobotę 13 lipca br. rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęła uchwałę o powołaniu prezesa zarządu spółki – poinformowała JSW w komunikacie.

Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.
Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.

Z dniem 1 sierpnia br, stanowisko prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej X kadencji ma objąć Włodzimierz Hereźniak.

Nowy prezes w latach 2006-2007 przez niespełna osiem miesięcy kierował już Jastrzębską Spółką Węglową, a ostatnio był wiceprezesem zarządu spółki Tauron Ciepło.

Włodzimierz Hereźniak jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest doświadczonym menedżerem w branży górniczej i energetycznej, był m.in. w zarządach Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju oraz spółek Polski Koks, Remkoks i Węglozbyt.

W poprzednim konkursie, który na początku lipca rada nadzorcza JSW pozostawiła bez rozstrzygnięcia, o funkcję prezesa zarządu JSW ubiegało się pięciu kandydatów, a po rezygnacji z kandydowania b. prezesa Daniela Ozona – czterech. Także w nowym, ogłoszonym 4 lipca, konkursie, o stanowisko prezesa rywalizowały cztery osoby.
3 lipca rada nadzorcza JSW nie wybrała nowego prezesa spółki, rozstrzygnęła natomiast konkurs w części dotyczącej czterech wiceprezesów. Jednemu z nich – wiceprezesowi ds. handlu Rafałowi Pasiece – powierzono pełnienie obowiązków prezesa do czasu wyboru właściwego szefa zarządu.

W zarządzie firmy nowej kadencji znaleźli się także dotychczasowy wiceprezes ds. technicznych Tomasz Śledź oraz wiceprezes ds. strategii i rozwoju Artur Dyczko – wcześniej odwołany z tej funkcji przez radę nadzorczą w styczniu br. Nowym wiceprezesem JSW ds. ekonomicznych został Radosław Załoziński. Swoją funkcję nadal pełni także wiceprezes ds. pracowniczych Artur Wojtków, wybrany na to stanowisko przez załogę w bezpośrednich wyborach. Zarząd JSW został wybrany na trzyletnią kadencję.

11 czerwca br. rada nadzorcza odwołała z funkcji prezesa JSW Daniela Ozona, który kierował firmą od marca 2017 r. W oświadczeniu po jego odwołaniu przewodnicząca rady nadzorczej poinformowała, że wśród przyczyn decyzji rady było m.in. nierealizowanie zobowiązań wynikających z umowy o zarządzanie, niewłaściwy nadzór nad spółkami grupy kapitałowej, nadmierne wydatki na wyjazdy służbowe, ograniczanie radzie dostępu do informacji przy podejmowaniu kluczowych decyzji, świadome wprowadzanie w błąd strony społecznej co do procesów prowadzonych w spółce, a w efekcie utrata zaufania rady nadzorczej.

3 lipca akcjonariusze JSW nie udzielili Ozonowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku. Pozostali członkowie zarządu JSW – także ci odwołani ze stanowisk w styczniu br. – otrzymali absolutorium, ponownie jak wszyscy członkowie rady nadzorczej JSW.

CIRE.pl/Polska Agencja Prasowa