Już 140 tys. wniosków o rekompensaty za węgiel

31 października 2017, 12:00 Alert

Przez tydzień ponad 140 tys. osób złożyło wnioski o rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla – poinformował resort energii przypominając, że wnioski można składać do 18 listopada 2017 r. 

ME przypomina, że prawo do bezpłatnego węgla to element wynagrodzenia górników i świadczenie dla emerytów i rencistów. Było ono rodzajem zobowiązania państwa polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę.

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku.

Komu przysługuje rekompensata za węgiel?

O rekompensatę mogą ubiegać się: emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy, wdowcy oraz sieroty, otrzymujące renty po górnikach. Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS.

Aby otrzymać rekompensatę, uprawniona osoba musi wypełnić wniosek. Wnioski można składać w centralach spółek i kopalniach objętych ustawą.

CIRE.pl