Wójcik: Bliżej nowelizacji kontrowersyjnej ustawy łupkowej

29 maja 2014, 07:00 Energetyka

KOMENTARZ

Teresa Wójcik

Redaktor BiznesAlert.pl

Parlamentarne prace nad projektem nowelizacji ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze (PGG) nabrały dynamiki. Wczoraj (28 maja) od rana sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych kontynuowała posiedzenie poświęcone przygotowaniom do drugiego czytania projektu.

Przebiegły one bardzo sprawnie i posłom udało się wcześniej niż zapowiadano przyjąć w głosowaniu sprawozdanie z prac nad ostateczną redakcją projektu nowelizacji PGG  (planowano początkowo jeszcze jedno posiedzenie 3 czerwca). Zredagowane poprawki mniejszości przedstawi na posiedzeniu plenarnym w drugim czytaniu poseł Piotr Naimski (PiS), najważniejsze z nich mają na celu przywrócenie poprzedniej wersji projektu nowelizacji ustawy z instytucją Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych.

W redakcji sprawozdania przyjętego przez większość członków komisji nie uwzględniono zgłoszonych i uzasadnionych na poprzednim posiedzeniu 21 maja licznych uwag i poprawek zgłoszonych przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Jak wiadomo celem ogromnej większości tych poprawek było usprawnienie czynności koniecznych dla prowadzenia prac poszukiwawczych i wydobywczych.

Zdaniem wiceministra środowiska i Głównego geologa Kraju Brodzińskiego poprawki wychodziły często poza zakres prawa geologicznego i górniczego albo nie miały istotnego znaczenia dla sektora poszukiwania i wydobycia węglowodorów, a generalnie zmieniały sens i ducha projektu ustawy. Ostatecznie więc przedstawiciel ministerstwa środowiska powiedział przedsiębiorcom, że nie można wnosić do projektu nowelizacji PGG takich poprawek, które go zmienią, gdyż jest to projekt rządowy. Z naszych nieoficjalnych rozmów z inwestorami w kuluarach komisji wynika, że całe środowisko przedsiębiorców ma poważne zastrzeżenia do przyszłej legislacji.

Drugie czytanie na sesji plenarnej Sejmu wg planu ma odbyć się na 69. posiedzeniu w terminie 5/6/7 czerwca br. Jeśli na sesji plenarnej w dyskusji nad sprawozdaniem nadzwyczajnej komisji ds. energetyki i kopalnych surowców energetycznych zostaną przyjęte poprawki, sprawozdanie wróci do komisji.

Opodatkowanie wydobycia gazu i ropy – także z łupków – to drugi kluczowy temat zmian w prawie dotyczącym węglowodorów, nad którym pracuje Sejm. Łączne obciążenie podatkowe proponowane w projekcie ustawy zaproponowanej przez Radę Ministrów jest również mocno krytykowane przez przedsiębiorców oraz ekspertów. Dyskusja o opodatkowaniu wydobycia gazu i ropy, zwłaszcza ze złóż łupkowych, jest zdaniem wielu z nich przedwczesna, bo potencjał krajowych złóż węglowodorów ciągle nie jest znany. Być może z uwagi na tę krytykę pierwsza dyskusja merytoryczna nad projektem, która miała się odbyć dziś (29 maja) w podkomisji monitorującej zmiany podatkowe, została odwołana.