Woźniak: Od organu koncesyjnego będzie teraz zależało zainteresowanie polskimi łupkami

6 listopada 2013, 12:32 Energetyka

– Projekt nowego prawa geologicznego i górniczego trafi pod obrady KSRM i dwie jego wersje będą się różniły jedynie co do kształtu NOKE – poinformował Główny Geolog Kraju i wiceminister środowiska Piotr Woźniak na konferencji Polski Gaz Ziemny 2020.

– To na organie koncesyjnym będzie spoczywał ciężar zorganizowania przetargu. Wszelkie uciążliwości dla firm wnioskujących będą zapowiedziane z góry z odpowiednim wyprzedzeniem, aby firmy nie musiały w nieskończoność doprecyzowywać wniosków – powiedział Woźniak. – Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaką bierze na siebie organ koncesyjny. Od niego będzie zależało czy firmy zainteresują się koncesją. Będziemy formułować listy wymagań unikalne dla każdego przypadku, co ułatwi prace firmom.

– Wiercenia będą kontynuowane. Wszystkie zobowiązania zapisane w koncesji będą honorowane aż do jej wygaśnięcia, bez względu na zmiany prawa. Także udokumentowane złoża na takiej koncesji będą podlegały starym zasadom – podkreślił gość konferencji.