Woźny: Mam nadzieję, że uporamy się ze smogiem do 2027 roku

17 kwietnia 2019, 11:00 Alert
Ważne-OZE (3)

Członek rządu odpowiedzialny za walkę ze smogiem wyraził nadzieję, że problem zostanie usunięty do 2027 roku.- Nie można walczyć ze smogiem bez odpowiednich regulacji. Polska wprowadziła odpowiednie rozwiązania, które mają pomóc w zmniejszeniu zanieczyszczeń powietrza – powiedział Piotr Woźny, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” podczas konferencji „Czyste ciepło 2030.

Strategia dla ciepłownictwa”. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia. – Premier Mateusz Morawiecki w expose jako jeden z najważniejszych celów rządu wskazał walkę ze smogiem. Przenosi się to na zmagania naszego rządu na rzecz wypracowania podstaw dla czystego powietrza w Polsce – przyznał minister.

Jego zdaniem nie można oczyszczać powietrza w Polsce bez odpowiednich regulacji. W tym kontekście wspomniał o wprowadzonych wymaganiach dla kotłów na paliwa stałe oraz dla paliw stałych. – Aż nie do wiary, że dotychczas nie było żadnych przepisów, które regulowały te kwestie. – stwierdził.

Według niego w walce ze smogiem „nie można wyłącznie zakazywać”, ale trzeba także dać ,,marchewkę” polskim gospodarstwom domowym, aby mogły się dostosować. – Dlatego wprowadziliśmy programy wsparcia, jak ulga podatkowa PIT, która obowiązuje od 1 stycznia tego roku, program Czyste Powietrze, czy ustawa z 9 listopada 2018 roku wspierająca termomodernizację u osób dotkniętych ubóstwem energetycznym w miastach z listy WHO – mówił minister Woźny.

Wspomniał również o budowanym systemie ZONE, który ma pełnić rolę zintegrowanego systemu wsparcia dla walki ze smogiem. – Trudno zmierzyć się z problemem, jeżeli nie wiemy z czym dokładnie walczymy, jeżeli nie mamy policzonej dokładnej liczby kotłów. System ZONE ma być CEPiK-iem (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców zbierająca dane z sektora transportu – przyp. red) dla kotłów tak, abyśmy mogli zarządzać procesem wymiany kotłów i wspomóc jego optymalizację – stwierdził gość konferencji.

Woźny mówił również o projekcie nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, który jest przygotowywany i zakłada wsparcie termomodernizacji wielorodzinnych budynków komunalnych, w których w ramach wspierającego przedsięwzięcia zostanie zmodernizowany system grzewczy i/lub zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej.

– Do 2021 roku chcemy odrobić prace domową, aby pokazać Komisji Europejskiej, że umiemy liczyć pieniądze i wiemy jak je wydawać. Chodzi również o to, aby zinwentaryzować dostępne środki publicznych i ewaluację programów na rzecz walki ze smogiem. Mamy nadzieję, że do 2027 roku uporamy się ze smogiem – stwierdził pełnomocnik rządu.

Piotr Stępiński

Sawicki: ZONE, czyli walka ze smogiem w aplikacji