Wraz z nadejściem wiosny budowa Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury nabiera tempa

1 kwietnia 2015, 14:14 Alert

(Lotnisko Szymany)

Budowa lotniska w Szymanach

Ukończone zostały prace nad wydłużeniem i modernizacją drogi startowej, która po przebudowie i wspomnianym wydłużeniu do 2500 m pozwoli na przyjmowanie statków powietrznych takich jak Airbus 320 i Boeing 737.

W zakresie Pola Wzlotów ukończone zostały również droga kołowania, płyty postojowe oraz drogi pożarowe i techniczne. Aktualnie trwają prace nad plantowaniem, humusowaniem oraz obsiewaniem terenów przyległych do drogi startowej, montażem świateł i urządzeń nawigacyjnych oraz instalacją zbiornika przeciwpożarowego wraz z wodociągiem.

Trwają również przygotowania do naniesienia oznaczeń poziomych na płaszczyznach ruchu samolotów.

Budowa wizytówki Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury, czyli nowoczesnego Terminala pasażerskiego to etap inwestycji, na którym postęp prac jest najbardziej dynamiczny. Budynek dysponować będzie powierzchnią użytkową 6337,81 m2, która podzielona została na strefy: ogólnodostępną, kontroli bagażu, odlotów/przylotów, VIP oraz administracyjną.

Aktualnie prowadzone są prace nad montażem konstrukcji aluminiowo-szklanej elewacji, wewnętrznych instalacji alarmowych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Dostarczono agregat wody lodowej oraz centrale wentylacyjne.

W budowie jest również Lotniskowa Straż Pożarna przeznaczona do zakwaterowania samodzielnej jednostki ratowniczo-gaśniczej wraz z pojazdami, sprzętem oraz załogą. Powierzchnia użytkowa budynku LSP to 482,40 m2.

Aktualnie prowadzone prace w zakresie tej inwestycji to: wykończenie wewnątrz budynku w tym montaż wykładzin dywanowych oraz sufitów podwieszanych oraz elewacja zewnętrzna budynku, montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych takich jak: oświetlenie zewnętrzne, podłączanie central wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.

Kończą się prace nad adaptacją istniejących budynków administracyjnych oraz ogrodzenia o łącznej długości ponad 10 km.

Rozpoczęto również budowę nowego odcinka linii kolejowej o długości 1,6 km odchodzącej od linii nr 35 (Szczytno – Szymany) do terminala Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury. 20 marca br. rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi dojazdowej do terminala stanowiącej połączenie portu lotniczego w Szymanach z siecią TEN-T poprzez drogę krajową nr 57.

Zakończenie wszystkich prac budowlanych na lotnisku planowane jest na koniec sierpnia bieżącego roku, a po ich zakończeniu Urząd Lotnictwa Cywilnego przystąpi do certyfikacji lotniska

Otwarcie lotniska nastąpić powinno w styczniu 2016 r., a pierwsze regularne loty pasażerskie w pierwszym kwartale 2016 roku.