Wróbel: PSG proponuje konstytucję gazownictwa dystrybucyjnego w Polsce

20 czerwca 2016, 07:30 Energetyka
PGNiG, PSG
Źródło własne

W piątek 17 czerwca w siedzibie PGNiG podpisano porozumienie Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ze stroną społeczną. Została także zaprezentowana nowa struktura spółki, strategia, a także system wynagradzania. Prezes PSG, Jarosław Wróbel zapowiedział, że zgodnie z decyzją nowego zarządu oraz właściciela – PGNiG, spółka będzie się teraz rozwijać, a nie tylko koncentrować na restrukturyzacji.

– Jedyna wizja Polskiej Spółki Gazownictwa jaka była dotychczas, to konsolidacja kosztów. Była ona utożsamiona z funkcjonowaniem spółki. Naszym zdaniem redukcja kosztów nie może oznaczać, że spółkę zwijamy, ale trzeba ją rozwijać. Nasz właściciel wytyczył rozwój spółki. Zgodnie z wcześniejszymi planami, mieliśmy zredukować koszty o 180 mln w tym roku. Z pracy miało odejść 1300 pracowników. Uratowaliśmy te miejsca pracy. Chcieliśmy zmienić podejście. Diagnoza aktualnej sytuacji, uzgodnienia z liderami biznesowymi, uzgodnienia ze stroną społeczną oraz strategiczne zmiany to działania jakie jako nowy zarząd PSG podjęliśmy. Dalsza redukcja kosztów, bez dynamicznej wizji rozwoju doprowadzi nas na manowce, a wyzwań jest bardzo wiele. Zaproponowaliśmy zarządowi PGNiG zmiany paradygmatu. Na lata 2016-18 zarząd przeznaczył dla pracowników zatrudniającej 10,5 tys. osób spółki system motywacyjny o łącznej wartości ok. 150 mln zł.Nowa strategia zakłada też, że skumulowana EBITDA do 2022 r. wyniesie prawie 16 mld zł – mówił prezes PSG, Jarosław Wróbel.

– Właściciel oczekuje od nas gotówki i efektywności, ale można to połączyć z silnym rozwojem. Deklaracja z naszej strony spełnia efektywność zachowania przez nas dyscypliny kosztowej.Strategia spółki będzie zmierzać do rozwoju spółki przez nową strukturę organizacyjną i powstanie nowych oddziałów spółki. To ma pozwolić na zwiększenie poziomu gazyfikacji naszego kraju o 2 proc. w przeciągu 3 lat – poinformował Wróbel.

– PSG obejmuje obecnie 97 proc. obszaru dystrybucyjnego naszego kraju. Chcemy zbudować na bazie PSG naszego operatora dystrybucji w ramach PGNiG. Chcemy dojść do sytuacji, w której nie będziemy kojarzeni ze zwijaniem działalności, a wręcz przeciwnie, chcemy odbudować swój potencjał. Razem z zarządem Gaz-Systemu doszliśmy do tego samego wniosku. Chcemy uregulować relacje z operatorem sieci przesyłowej, tak aby uporządkować sieci dystrybucji i przesyłu. Chodzi w sumie o 3500 km gazociągów. Dzięki temu chcemy wzmocnić naszą pozycję negocjacyjną z głównym dostawcą przed 2022 r. – podkreślił Wróbel.

– Nasza wizja jest spójna z polityką rządu. Zgodnie ze strategią od 2016 – 2022 r , będziemy sukcesywnie zwiększać nakłady inwestycyjne. Inwestycje docelowo mają wzrosnąć z 1,2 mld zł do 2 mld zł rocznie, włącznie z wykorzystaniem środków pomocowych, docelowo w 2022 r. Nasze propozycje dotyczą zmiany dotychczasowej 4 szczeblowej struktury, z 35 oddziałami z 153 rejonami dystrybucji – mówił prezes PSG.

– PSG planuje stworzyć w sumie 17 oddziałów, w tym także jeden przygotowany pod nowe województwo środkowopomorskie. Obecnie jest ich 25. Powstanie także 46 jednostek terenowych. Liczba zwiększy się ze 153 do 167,a liczna placówek gazowni, która obecnie wynosi 32 zostanie podwojona. Spłaszczenie organizacji pozwoli na skrócenie drogi do klienta, poprawi komunikacje i skróci obieg dokumentów – przekonuje Wróbel.-Uporządkujemy i usprawnimy system wydawania decyzji w sprawie przyłączeń. Za 3 lata poziom zgazyfikowania Polski wrośnie z z 58 proc. do pond 60 proc. Do sieci zostaną podłączone w sumie 74 gminy – mówi Wróbel.