Wspólnota Energetyczna pozytywnie ocenia postęp reform sektora gazowego na Ukrainie

22 czerwca 2016, 08:45 Alert

(Wspólnota Energetyczna/Piotr Stępiński)

Sekretariat Wspólnoty Energetycznej opublikował raport dotyczący monitoringu reform rynku gazowego na Ukrainie. Zatwierdzony przez ukraiński rząd w marcu 2015 roku plan ma na celu zapewnienie zgodności reform z ramami prawnymi Wspólnoty Energetycznej. Wspólnota poztywnie oceniła wdrażane reformy.

Wspólnota dostrzegła znaczący progres we wszystkich obszarach związanych z rozwojem legislacji z zakresu rynku gazu, ustawy o obowiązku użyteczności publicznej (PSO) oraz w pozostałych aktach prawnych wynikających z ustawy o rynku gazu. W raporcie stwierdzono, że ustawa to ,,solidnym fundamentem” dla szerszej reformy tego rynku. Jednocześnie ustawa PSO, w której ustaloni ceny rynkowe dla wszystkich klientów, umożliwiła bezprecedensową dywersyfikację źródeł dostaw na Ukrainę, zwiększając bezpieczeństwo dostaw. Zmniejsza przy tym zakłócenia na rynku gazu i umożliwiła zwiększenie efektywności energetycznej przez konsumentów energii.

Wspólnota Energetyczna dostrzegła postęp również w zakresie otwarcia rynku oraz monitoringu jego funkcjonowania.

Pomimo pozytywnych zmian raport wskazuje na znaczne opóźnienia w realizacji procesu rozdziału właścicielskiego w ramach państwowej spółki gazowej Naftogaz zgodnie z wymogami trzeciego pakietu energetycznego.