Wspólnota Energetyczna: Ukraina i inni przyjęli prawo, ale go nie wdrażają

8 lutego 2018, 12:15 Alert

Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Ukraina nie wypełniają zobowiązań wynikających z Traktatu o Wspólnocie Energetycznej, nie dokonując transpozycji wymogów rozdziału trzeciego pakietu energetycznego do ustawodawstwa krajowego.

Budynek ministerstwa energetyki Ukrainy / fot. BiznesAlert.pl

Zła ocena

Sekretariat Wspólnoty Energetycznej UE wszczął wstępne procedury rozstrzygania sporów przeciwko Albanii, Bośni i Hercegowinie oraz Ukrainie w związku z brakiem rozdziału operatorów systemów dystrybucji energii elektrycznej w tych krajach.

Sekretariat przedstawił otwarty list, w którym stwierdza, że umawiające się strony nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, wynikających z Traktatu o Wspólnocie Energetycznej (całkowicie, częściowo lub w niewłaściwy sposób), nie transponując do ustawodawstwa krajowego wymogów, dotyczących rozdziału operatorów, wynikających z trzeciego pakietu energetycznego.

Prawo jest, ale nie zostało wdrożone

Chodzi o rozdział właścicielski (unbundling). Operatorzy systemów dystrybucji energii elektrycznej we wspomnianych państwach nadal mają w pełni zintegrowane, prawne i funkcjonalne struktury zarządzania dystrybucją i dostawami energii elektrycznej na szczeblu państwowym.

Rozdział operatorów systemu dystrybucyjnego jest jednym z głównych elementów liberalizacji rynku energii elektrycznej i jest obowiązkowy we Wspólnocie Energetycznej od 2015 roku. Tylko oddzieleni od pozostałych łańcuchów dostaw energii operatorzy systemów będą mogli działać w pełni samodzielnie, co zapewni konsumentom możliwość korzystania z większej gamy firm dostarczających energię elektryczną, a także wyboru lepszych usług za uczciwszą cenę.

Unian/Tomasz Czech

Jakóbik: Stańczak musi odejść. Nadchodzi zima w sektorze gazowym Ukrainy